นายธานินทร์  สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าตามที่ กรมทางหลวงได้เปิดสายด่วนกรมทางหลวง1586 ให้บริการประชาชนสอบถาม เส้นทาง สอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวง ตลอดจนเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เดินทาง รวมถึงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆของประชาชนมายังกรมทางหลวงนั้น โดยในปี2560 ระหว่างเดือน 1 มกราคม 2560 - 30 พฤษภาคม 2560 มีประชาชนใช้บริการทั้งสิ้น 111,862 สาย ส่วนใหญ่เป็นการขอคำแนะนำเส้นทางการเดินทาง สภาพการจราจร สอบถามระยะเวลาในการเดินทาง ที่เหลือจะเป็นการแจ้งเหตุ ขอความช่วยเหลือเรื่องรถเสียบนทางหลวงบนมอเตอร์เวย์ ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รวมถึงการรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชนที่เดินทาง ช่วงที่ประชาชนโทรมามากที่สุดจะเป็นช่วงวันหยุดยาวเช่นเทศกาล            ปีใหม่ หรือสงกรานต์ รวมถึงวันหยุดยาวที่ประชาชนนิยมเดินทางท่องเที่ยว  

อธิบดีกรมทางหลวงยังเปิดเผยว่าในกรณีที่ประชาชนโทรมาขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนกรมทางหลวง1586  เช่นรถเสียบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือโดยทันที พร้อมทั้งยังให้นโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานรับสายว่าไปว่าเมื่อประสานงานแล้วยังต้องโทรกลับไปหาประชาชนว่าได้รับการช่วยเหลือหรือยัง ส่วนกรณีรถเสียบนทางหลวงสายต่างๆทั่วประเทศจะประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อสร้างความอุ่นใจแก่ผู้เดินทาง  ในกรณีเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ เช่นถนนเป็นหลุมบ่อ ไฟฟ้าแสง สว่างดับ ป้ายจราจรไม่ชัดหรือมีการพบกระทำผิด พรบ.ทางหลวง เช่นพบป้ายโฆษณาผิดกฎหมายบนทางหลวงหรือพบการทิ้งขยะบนทางหลวง ก็จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขโดยทันทีรวมถึงกรณีรับแจ้งเหตุ การโจรกรรมอุปกรณ์งานทางต่างๆ เช่นสายไฟและหม้อแปลงต่างๆ  สำหรับกรณีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเชิงนโยบายก็ถูกส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบเป็นข้อมูลพิจารณาทั้งนี้จะมีการติดตามและตอบประชาชนภายใน 15วัน ทั้งนี้นอกจากช่องทางสายด่วนกรมทางหลวงแล้วกรมทางหลวงยังเปิดช่องทางอื่นๆให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อกรมทางหลวง อีกเช่น www.doh.go.th ผ่านเมนูร้องเรียนร้องทุกข์ ที่https://www.facebook.com/departmentofhighway  หรือจะเดินทางมาด้วยตนเองที่ศูนย์บริการประชาชนผ่าน แขวงทางหลวง สำนักทางหลวงทั่วประเทศ