ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดย สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้เปิดให้บริการสายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 5 สำหรับสอบถามข้อมูลเกี่ยวข้องกับน้ำหนักรถบรรทุก เช่นพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกตามกฎหมาย  การขออนุญาตรถบรรทุกประเภทพิเศษ และรับเรื่องร้องเรียนน้ำหนักรถบรรทุกบนทางหลวง ซึ่งจะประสานงานกับสถานีด่านตรวจสอบน้ำหนักทั่วประเทศกว่า 70 แห่งเพื่อจัดส่งชุด ตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot Check) ไปตรวจสอบโดยทันที ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการป้องปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย 

ทั้งนี้กรมทางหลวงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการบรรทุกน้ำหนักเกิน สามารถโทรแจ้งที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด5 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24 ชม.เพื่อเป็นการร่วมกันช่วยยืดอายุการใช้งานของถนนและประหยัดงบประมาณซ่อมบำรุงถนนของประเทศและลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดกับโครงสร้างสะพานและทางลอด รวมถึงลดการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงอีกด้วย