กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ บริเวณเกาะกลางและสองข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอนปากระวะ – สทิงพระ ระหว่างกิโลเมตรที่ 90+810 – 135+711 ระยะทางรวม 44.90 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอระโนดและอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มศักยภาพของทางหลวงและวิสัยทัศน์ในการขับขี่ นอกจากนี้ยังช่วยลดอุบัติเหตุบนทางหลวงอีกด้วย ตามนโยบายของกรมทางหลวง  ในโครงการ “ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา”  

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ – สทิงพระ เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช – จังหวัดสงขลา ยังเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ใช้เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสงขลา เช่น ตลาดน้ำคลองแดน อ.ระโนด, วัดพะโค๊ะ ตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งมีประชาชนแวะเวียนไปสักการะเป็นจำนวนมากทุกวัน, หาดมหาราช สถานที่พักผ่อนริมทะเลของชาวสทิงพระและพื้นที่ใกล้เคียง อุทยานนกน้ำคูขุด วัดจะทิ้งพระ โบราณสถานคู่ชาวสทิงพระ เป็นต้น  

โครงการนี้เป็นการเสริมภารกิจของกรมทางหลวง เพื่อทำให้ผู้ใช้ทางหลวงได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอดจนสบายตา ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 โทร. 0 7431 1091 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.