กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา – ผาหลัก ระหว่างกิโลเมตรที่ 0 ถึงกิโลเมตรที่ 50 ในพื้นที่ อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว และอำเภอเชียงคำ จังหวัดน่าน ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร ได้เตรียมพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้เดินทาง โดยการ ตีเส้นจราจร ทำความสะอาดป้ายจราจร ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพของทางหลวงและวิสัยทัศน์ในการขับขี่  

ทั้งนี้ ทางหลวงหมายเลข 1148 ยังเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ใช้เดินทางไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา คือวนอุทยานภูลังกา เป็นจุดชมทะเลหมอกแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นลง สามารถมองเห็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงปลายฝนต้นหนาว (ตุลาคม – ธันวาคม 60) สำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยววนอุทยานภูลังกานั้น สามารถใช้เส้นทางดังนี้ จากตัวเมืองน่านใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1080 สายน่าน-ทุ่งช้าง เมื่อถึงอำเภอท่าวังผา ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร แล้วให้แยกไปทางซ้ายมือตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1148 สายท่าวังผา-สองแคว ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร เมื่อถึงอำเภอสองแควแล้วให้แยกไปตามทางซ้ายมือตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1097 สายสองแคว-เชียงคำ ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บ้านสะเกิน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จากหมู่บ้านขึ้นไปบนภูลังกาอีกไม่เกิน 20 กิโลเมตร  

ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้ร่วมทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ แขวงทางหลวงน่านที่ 2 โทร. 0 5468 2232 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.