วันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) นายทวี  เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา Big Cleaning Day จัดโดย กลุ่มเครือข่าย Si Ayutthaya Rd. Goes Green ซึ่งประกอบด้วยอาคารสูงจำนวน 14 อาคาร บนถนนศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ กรมทางหลวง 

ทั้งนี้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายฯ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 และมอบต้นไม้สีเหลืองให้แต่ละอาคารในกลุ่มเครือข่ายฯ เพื่อนำไปปลูกต่อไป หลังจากนั้นทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาด ตั้งแต่บริเวณกรมทางหลวง ตลอดสายบนถนนศรีอยุธยา ซึ่งสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาด, รถบรรทุกน้ำพร้อมคนงานประจำรถ โดยสำนักงานเขตราชเทวี 

เครือข่าย Si Ayutthaya Rd. Goes Green ประกอบด้วย 14 อาคาร คือ กรมทางหลวง, อาคารมหานครยิปซั่ม, อาคารชุดโนเบิ้ลรีเว้นต์, อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์3 (พญาไท), อาคารชุดพญาไทเพลส, อาคารพิริยพูล, อาคารสิริภิญโญ, อาคารศรีอยุธยา, อาคารวรรณสรณ์, อาคารฟาร์อีสดีดีบี, กระทรวงการต่างประเทศ, ฮอนด้าออโต้โมบิล ศูนย์ศรีอยุธยา และโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ได้มีมติเห็นชอบที่จะช่วยกันพัฒนาถนนศรีอยุธยาในด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อจุดประกายและปลุกกระแสในพื้นที่ถนนศรีอยุธยาได้ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนบนถนนศรีอยุธยา