เพื่อเป็นการประเมินสภาพการจราจร ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง จึงจะทำการทดลองปิดสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม  – 2 สิงหาคม 2560

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)