กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์เนื่องจากอุทกภัย ประจำวันที่  2  สิงหาคม  2560 เวลา 09.00 น. ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินในเส้นทางสายหลัก ซึ่งจากการเกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา โดยสถานการณ์ปัจจุบัน มีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ 4 จังหวัด มีสายทางที่มีสภาวะน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 6 สายทาง ผ่านไม่ได้ 8 แห่ง ดังนี้ 

1. จังหวัดสกลนคร 

- ทางหลวงหมายเลข 2346 ดอนเชียงบาน – นาหว้า ในพื้นที่ อ.กุสุมาลย์ ช่วง กม.ที่ 15 – 18 ระดับน้ำสูง 50 ซม. (เส้นทางเลี่ยงเมื่อถึง กม.15+300 ทางหลวงหมายเลข 2346 ให้เลี้ยวขลาเข้าบ้านแสนพัน ผ่าน อบต.อุ่มจาน ออกบ้านหนองปลาตอง ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 2132 ท่าแร่ – นาเพียง เข้าสู่ตัวเมืองสกลนคร 

- ทางหลวงหมายเลข 2307 วานรนิวาส – บ้านเซือม ในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย ช่วง กม.ที่ 17 ระดับน้ำสูง 50 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง จ.สกลนครไปอำเภอศรีสงคาม (ทล.2132) และ มุ่งหน้าไปยังอำเภออากาศอำนวย (ทล.2177) 

- ทางหลวงหมายเลข 2307 วานรนิวาส – อากาศอำนวย ในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย ช่วง กม.ที่ 24 คอสะพานขาด ใช้เส้นทางเลี่ยง จ.สกลนครไปอำเภอศรีสงคาม (ทล.2132) และ มุ่งหน้าไปยังอำเภออากาศอำนวย (ทล.2177) 

- ทางหลวงหมายเลข 2355 สูงเนิน – สี่แยก ในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย ช่วง กม.ที่ 0 – 6 ระดับน้ำสูง 100 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง จ.สกลนครไปอำเภอศรีสงคาม (ทล.2132) และมุ่งหน้าไปยัง อ.อากาศอำนวย (ทล.2177) 

- ทางหลวงหมายเลข 2308 บ้านขาม – บ้านเซือม ในพื้นที่ อ.วานรนิวาส ช่วง กม.ที่ 4 – 5 ระดับน้ำสูง 80 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง จ.สกลนคร ไป อ.ศรีสงคาม (ทล.2132) และมุ่งหน้าไปยัง อ.อากาศอำนวย (ทล.2177) 

- ทางหลวงหมายเลข 2308 สูงเนิน – สี่แยก ในพื้นที่ อ.สูงเนิน ช่วง กม.ที่ 12 – 18 ระดับน้ำสูง 40 – 60 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง จ.สกลนคร ไป อ.ศรีสงคาม (ทล.2132) และมุ่งหน้าไปยัง อ.อากาศอำนวย (ทล.2177) 

- ทางหลวงหมายเลข 2094 ผาอินทร์ – ท่าก้อน ในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย ช่วง กม.ที่ 30 - 31 ระดับน้ำสูง 30 – 80 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง จ.สกลนครไป อ.ศรีสงคาม (ทล.2132) และมุ่งหน้า ไปยัง อ.อากาศอำนวย (ทล.2177) 

2. นครพนม 

- ทางหลวงหมายเลข 2033 นาแก – นาเหนือ ในพื้นที่ อ.นาแก ช่วง กม.ที่ 1 – 244 สะพานห้วยน้ำก่ำ คอสะพานขาด ใช้เส้นทางผ่าน อ.นาแก (ทล.2425) มุ่งสู่ อ.ธาตุพนม 

ข่าวกรมทางหลวง ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 โทร. 0 2354 6530, 0 2354 6668 - 76 ต่อ 26008,26015  โทรสาร 0 2644 5544 สายด่วนกรมทางหลวง (Call Center) 1586 ฉบับที่  168/2560 /2560 www.doh.go.th / www.facebook.com/departmentofhighways / E -mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ทล.212) เข้าสู่ อ.เรณูนคร (ทล.2031) ไป อ.ปลาปาก (อยู่ระหว่างทอดสะพานเบลี่ย์ คาดว่าแล้วเสร็จ วันที่ 2 ส.ค. 60 เวลา 14.00 น.  

อย่างไรก็ตามยังเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงประกอบด้วยสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตลอด 24 ชม.  โดยภารกิจหลักตอนนี้คือช่วยให้การจราจรผ่านได้ก่อน หลังจากเมื่อน้ำลดจะทำการสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมสู่ความยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ของผู้ใช้ทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่  สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) 

กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์เนื่องจากอุทกภัย ประจำวันอังคารที่ 1 สิงหาคม  2560

กรมทางหลวง สรุปสถานการณ์เนื่องจากอุทกภัย ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินในเส้นทางสายหลัก ซึ่งจากการเกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา มีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ 9 จังหวัด มีสายทางที่มีสภาวะน้ำท่วม จำนวนทั้งสิ้น 13 สายทาง มีสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ 18 แห่ง การจราจรสามารถผ่านได้ 9 แห่ง ผ่านไม่ได้ 9 แห่ง ดังนี้

1. จังหวัดกาฬสินธุ์

 - ทางหลวงหมายเลข 12 สี่แยกสมเด็จ – คำพอก ในพื้นที่ อ.ห้วยผึ้ง ช่วง กม.ที่ 696 – 698 ทางเบี่ยงขาด อยู่ระหว่างทอดสะพานเบลี่ย์ คาดว่าแล้วเสร็จเวลาประมาณ 16.00 น.

 2. จังหวัดสกลนคร

 - ทางหลวงหมายเลข 2346 ดอนเชียงบาน – นาหว้า ในพื้นที่ อ.กุสุมาลย์ ช่วง กม.ที่ 15 – 18 ระดับน้ำสูง 50 ซม. (เส้นทางเลี่ยงเมื่อถึง กม.15+300 ทางหลวงหมายเลข 2346 ให้เลี้ยวขลาเข้าบ้านแสนพัน ผ่าน อบต.อุ่มจาน ออกบ้านหนองปลาตอง ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 2132 ท่าแร่ – นาเพียง เข้าสู่ตัวเมืองสกลนคร

 - ทางหลวงหมายเลข 2307 วานรนิวาส – อากาศอำนวย ในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย ช่วง กม.ที่ 17 ระดับน้ำสูง 80 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง จ.สกลนครไปอำเภอศรีสงคาม (ทล.2132) และ มุ่งหน้าไปยังอำเภออากาศอำนวย (ทล.2177)

 - ทางหลวงหมายเลข 2307 วานรนิวาส – อากาศอำนวย ในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย ช่วง กม.ที่ 24 คอสะพานขาด ใช้เส้นทางเลี่ยง จ.สกลนครไปอำเภอศรีสงคาม (ทล.2132) และ มุ่งหน้าไปยังอำเภออากาศอำนวย (ทล.2177)

 - ทางหลวงหมายเลข 2355 สูงเนิน – สี่แยก ในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย ช่วง กม.ที่ 0 – 6 ระดับน้ำสูง 100 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง จ.สกลนครไปอำเภอศรีสงคาม (ทล.2132) และมุ่งหน้าไปยัง อ.อากาศอำนวย (ทล.2177)

 - ทางหลวงหมายเลข 2308 สูงเนิน – สี่แยก ในพื้นที่ อ.สูงเนิน ช่วง กม.ที่ 12 – 18 ระดับน้ำสูง 40 - 80 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง จ.สกลนคร ไป อ.ศรีสงคาม (ทล.2132) และมุ่งหน้าไปยัง อ.อากาศอำนวย (ทล.2177)

 - ทางหลวงหมายเลข 2308 บ้านขาม – บ้านเซือม ในพื้นที่ อ.วานรนิวาส ช่วง กม.ที่ 4 – 5 ระดับน้ำสูง 40 - 60 ซม. ใช้เส้นทางเลี่ยง จ.สกลนคร ไป อ.ศรีสงคาม (ทล.2132) และมุ่งหน้าไปยัง อ.อากาศอำนวย (ทล.2177)

 - ทางหลวงหมายเลข 2094 ผาอินทร์ – ท่าก้อน ในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย ช่วง กม.ที่ 36 - 39 ระดับน้ำสูง 30 – 40 ซม. การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก

 ข่าวกรมทางหลวง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2354 6530, 0 2354 6668 - 76 ต่อ 26008,26015 โทรสาร 0 2644 5544 สายด่วนกรมทางหลวง (Call Center) 1586 ฉบับที่ 167/2560 /2560 www.doh.go.th / www.facebook.com/departmentofhighways / E -mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3. นครพนม

 - ทางหลวงหมายเลข 2033 นาแก – นาเหนือ ในพื้นที่ อ.นาแก ช่วง กม.ที่ 0 – 2 คอสะพานขาด ใช้เส้นทางผ่าน อ.นาแก (ทล.2425) มุ่งสู่ อ.ธาตุพนม (ทล.212) เข้าสู่ อ.เรณูนคร (ทล.2031) ไป อ.ปลาปาก (อยู่ระหว่างทอดสะพานเบลี่ย์ คาดว่าแล้วเสร็จ วันที่ 2 ส.ค. 60 เวลา 14.00 น. อยู่ระหว่างประสานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) เพื่อทอดสะพานเบลี่ย์

 อย่างไรก็ตามยังเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงประกอบด้วยสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตลอด 24 ชม. โดยภารกิจหลักตอนนี้คือช่วยให้การจราจรผ่านได้ก่อน หลังจากเมื่อน้ำลดจะทำการสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมสู่ความยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ของผู้ใช้ทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)