ตามที่กรมทางหลวงได้มีโครงการก่อสร้างซ่อมผิวคอนกรีต  บนทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนคลองบางไผ่ – คลองบางหลวง ระหว่าง กม.51+870 ถึง กม.52+000 (ด้านซ้ายทางเป็นแห่งๆ) 

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี ได้ทำการปิดการจราจร และเบี่ยงการจราจร ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันตก ในช่องทางหลักขาออก เหลือ 1 ช่องจราจร ที่บริเวณ กม.52 ก่อนถึงสะพานข้ามคลองพระอุดม จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติภายใน 1 สัปดาห์   

ทั้งนี้ ในระหว่างดำเนินการ กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนเป็นระยะๆ ก่อนถึงโครงการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง อาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมถึงใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้าง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนได้รับสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางยิ่งขึ้น  ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงนนทบุรี โทร. 0 2526 6397 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)