ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง  โดยแขวงทางหลวงน่านที่2ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชมพูภูคาและบ่อเกลือ จ.น่าน ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายใต้กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ระหว่าง กม.00-+00- กม.22.00 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในด้านการทางหรือพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ที่สำคัญคือให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว และ ปลอดภัย กำหนดแล้วเสร็จ พฤศจิกายน 2560 รองรับท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวดูดอกชมพูภูคา ช่วงหน้าหนาวพอดี (ดอกชมพูภูคาจะออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี)

ทั้งนี้ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเดินท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งคลุมในท้องที่ 8 อำเภอของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ อำเภอแม่จริม ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 1,704 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,065,000 ไร่ จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าอันจะเห็นได้จากการพบพืชพรรณ และสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด และนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน โดยมีจุดเด่นทาง.ธรรมชาติที่น่าสนใจคือ ดอกชมพูภูคาซึ่งเป็นพันธ์ไม้หายากและสามารถพบได้ที่เดียวในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวในประเทศกรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการดังกล่าว

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติดอยภูคา สามารถเดินทางจากอำเภอเมืองน่าน–อำเภอปัว ใช้เส้นทางตามทางหลวงหมายเลข 1080 เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร จากอำเภอปัว - ที่ทำการอุทายานแห่งชาติดอยภูคา ตามทางหลวงหมายเลข 1256 (เส้นทางสายอำเภอปัว - อำเภอบ่อเกลือ) ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ระยะทางโดยส่วนใหญ่จะโค้งลาดชันเพราะสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเป็นภู เขาสูง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ของผู้ใช้ทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่  สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)