นายวันจักร  ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้รับมอบเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ มอปลาย่างริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ระหว่าง กม.83+300 – กม.83+502 ด้านซ้ายทาง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดินราชพัสดุ ความยาว 202 เมตร ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ออกแบบก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว โดยได้ออกแบบให้เปรียบเสมือนจุดชมวิว จุดถ่ายรูป ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างเดินทางและจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุของประชาชนผู้ใช้ทางยิ่งขึ้น    

หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุระหว่างดำเนินการหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถแจ้งได้ที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 โทร 0 4424 2047 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)