นายธานินทร์   สมบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง  โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จะดำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้าโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ กม.38+900 - กม.39+400  โดยลักษณะของโครงการดังกล่าว จะเป็นสะพานกลับรถแบบ Segmental Box Girder  ทางรถกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ความยาวสะพาน 525.00 เมตร ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่ 22 ก.ย.60 - 31 มี.ค.62 (18 เดือน) งบประมาณในการก่อสร้าง  114,450,000 บาท   

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่าการดำเนินการดังกล่าว ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง บางช่วงเวลามีความจำเป็นจะต้องปิด หรือเบี่ยงการจราจร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง อาจทำให้การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงบางเวลา กรมทางหลวงต้องขออภัยผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว มา ณ  โอกาสนี้ แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง  มาอำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทาง ทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำให้ผู้ใช้รถ สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตลอดจนแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณดังกล่าวอีกด้วยทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะระหว่างก่อสร้างได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)