นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้ดำเนินการพัฒนาทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี ให้มีการควบคุมทางเข้า - ออกอย่างสมบูรณ์และเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบระบบปิด ยังเหลือเพียงช่วงชลบุรี - พัทยา เท่านั้น ที่ยังไม่ได้ควบคุมการเข้า-ออกอย่างสมบูรณ์ ไม่มีระบบจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง รวมถึงไม่มีการติดตั้งระบบอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรบนสายทาง ดังนั้นกรมทางหลวงจึงได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยาระยะทางประมาณ 42 กม. มาตั้งแต่ปลายปี 2556 เพื่อให้เส้นทางช่วงนี้มีการควบคุมทางเข้า - ออกแบบสมบูรณ์ (Closed System)  มีระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และมีระบบควบคุมการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligence Transpolat on System  : ITS) เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางทั้งด้านความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุดในการใช้เส้นทาง  ปัจจุบันมีความคืบหน้ามากกว่า 90 %  โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและเป็นระบบปิดที่สมบูรณ์และเก็บค่าผ่านทางได้ประมาณต้นปี 2561 

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่าสำหรับเก็บเงินค่าผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  ช่วงกรุงเทพฯ – ชลบุรีจะมีทั้งหมด 5 ด่านได้แก่1.ด่านบ้านบึง ตั้งอยู่บริเวณต่างระดับบ้านบึง กม.72+500 ด่านที่ 2 ด่านบางพระ ตั้งอยู่บริเวณต่างระดับบางพระ กม.ที่ 78+200 3.ด่านหนองขาม ตั้งอยู่ที่บริเวณต่างระดับหนองขาม กม.ที่ 99+900 4.ด่านโป่ง ตั้งที่บริเวณต่างระดับโป่ง กม.ที่ 117+000 และด่านพัทยา ตั้งอยู่ที่ต่างระดับโป่ง - ถ.สุขุมวิท (พัทยากลาง) กม.122+300โดยระบบปิดจะทำให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยตลอดจนมีระบบการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ใช้เส้นทางตลอด24 ชม.ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ต้องการใช้ทางหลวงพิเศษดังกล่าว สามารถใช้เส้นทางที่กรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางขนานกับทางหลวงพิเศษไว้แล้วคือ หลวงหมายเลข 3701 และทางหลวงหมายเลข 3702 ไว้บริการประชาชนสองข้างทางให้สามารถใช้ได้ตามปกติมีทางกลับรถเป็นระยะเพื่อลดผลกระทบของประชาชนรวมทั้งสามารถเข้าออกด่านได้ตามจุดต่างๆตามที่ต้องการโดยผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 กด7 ฟรีตลอด24 ชม.