พิมพ์

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ในการเดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ล่าสุดวันนี้ ( 10 ตุลาคม 2560) คณะรัฐมนตรี  (ครม.) ได้มีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี และหมาย เลข 9 วงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษก (บางปะอิน-บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 24 ต.ค.2560 เวลา 24.00 น. วันที่ 27 ต.ค. 2560 รวม 4 วัน    

อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยต่อไปอีกว่านอกจากนี้กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้รับจ้างให้คืนผิวจราจรในระหว่างวันที่ 22-29 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางอีกด้วย ทั้งนี้มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว และปลอดภัย  การจราจรจะต้องไม่ติดหรือมีหางแถวที่ยาว    รวมถึงตั้งจุดให้บริการผู้มาร่วมพิธีบนทางหลวงสายหลัก ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2560 ซึ่งภายในจุดบริการจะประกอบด้วย ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลงานราชพิธี ที่พักบริการเครื่องเดิม การบริการฉุกเฉิน การอำนวยการจราจร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี24 ชม. หรือแอพพลิเคชั่น “DOH to Travel ซึ่งสามารถรองรับทั้งระบบ Android และระบบ IOS