พิมพ์

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้ทางหลวงบางเส้นทางมีน้ำท่วมสูงเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ กรมทางหลวงได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินในเส้นทางสายหลัก ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560 มีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดตาก, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 15 สายทาง (จำนวนรวม 16 แห่ง) การจราจรสามารถผ่านได้ 14 แห่ง ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง ดังนี้

              - จังหวัดนครสวรรค์ การจราจรผ่านไม่ได้จำนวน 1 แห่ง
                         ทางหลวงหมายเลข 1 บ้านหว้า – แยกเวียงดอยคำ พื้นที่ อ.เมืองนครสวรรค์ กม.339 ระดับน้ำสูง 130 ซม. เส้นทางเลี่ยงให้กลับรถที่ ลอดใต้สะพานเดชาติวงศ์ ฝั่งตะวันตกแทน

               - จังหวัดสิงห์บุรี การจราจรผ่านไม่ได้จำนวน 1 แห่ง
                         ทางหลวงหมายเลข 311 แยกวัดสนามไชย – วัดกระดังงา พื้นที่ อ.เมืองสิงห์บุรี กม.ที่ 32 – 34 ระดับน้ำสูง 35 – 36 ซม. เส้นทางเลี่ยง ถนนเลียบคลองชลประทาน

ทั้งนี้ยังเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของกรมทางหลวงประกอบด้วยสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตลอด 24 ชม. หลังจากเมื่อน้ำลดจะทำการสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมสู่ความยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ของผู้ใช้ทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)