พิมพ์

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นช่วงที่มีฝนตกชุก ล่าสุดได้สั่งการสำนักงานทางหลวงที่13 (กรุงเทพ) และแขวงทางหลวงในสังกัด ที่รับผิดชอบในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.ปทุมธานี จ. นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นครนายก กำจัดขยะที่อุดตันระบบระบายน้ำทั้งหมดในสายทางที่รับผิดชอบโดยเฉพาะสายทางที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ รวมทั้งเตรียมบุคลากร ให้มีความพร้อม รับมือกรณีฝนตกหนักในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องให้การจราจรต้องผ่านได้ อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ยังให้สำนักงานทางหลวงที่13 (กรุงเทพ) ยังคงเฝ้าระวังในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมที่กรมทางหลวงกำหนดไว้ 20 จุด ให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตลอดจนคอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชน รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร็วไว้ไปสูบน้ำในสายทางที่ฝนตกหนักและระบายน้ำไม่ทัน ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุน้ำท่วมบนผิวทางต่าง ๆ ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ทุกวันฟรีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะบนทางหลวง ซึ่งนอกจากทำให้ทางหลวงไม่สวยงาม ยังจะเป็นปัญหาในการอุดตันท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังไม่สามารถระบาย รวมถึง อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวงอีกด้วย ทั้งนี้ ตาม พรบ.ทางหลวง มาตรา ๔๕ ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือ สิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง