นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ระดับน้ำแม่ขานได้สูงขึ้นจนเป็นเหตุให้สะพานขาดบริเวณบ้านห้วยโท้ง – บ้านสันปูเลย (สะพานเชื่อมระหว่างบ้านห้วยโท้งกับบ้านสันปูเลย) และทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ซึ่งสะพานดังกล่าวอยู่ในพื้นที่อำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง มีความกว้าง 4 เมตร ยาว 52 เมตร

ขณะนี้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ซึ่งมีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ยานพาหนะ เครื่องจักร และเครื่องมือ ได้ดำเนินการทอดสะพานเบลี่ย์(สะพานโครงเหล็กชั่วคราว) ความยาว 60 เมตร โดยได้รับการร้องขอจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งกรมทางหลวงพร้อมให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเย็นนี้ (27 ต.ค. 60)
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสะพานขาดชำรุดหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวง ในพื้นที่ทั่วประเทศ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)