กรมทางหลวง กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะทำการติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน (Segment) ของโครงการก่อสร้าง  ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ช่วงกม.99+000 – กม.100+000 บริเวณแยกพระพุทธฉายระหว่างวันที่ 6 – 30 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้

วันที่ 6 – 10 พ.ย. 60 ปิดการจราจรบริเวณทางคู่ขนาน ฝั่งขาเข้าสระบุรี โดยรถทางขนานให้ใช้ทางหลักแทน และปิดการจราจรบนสะพานพระพุทธฉาย ให้รถที่เข้าเลี่ยงเมืองใช้จุดกลับรถแทน

วันที่ 13 – 17 พ.ย. 60 ปิดการจราจรบนทางหลัก  ฝั่งขาเข้าสระบุรี โดยรถทางหลักให้ใช้ทางขนานหรือช่องทางพิเศษ (Reverse Lane) แทน

วันที่ 20 – 24 พ.ย. 60 ปิดการจราจรบนทางหลักและคู่ขนาน ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ โดยให้รถทางหลักใช้   ทางขนานหรือช่องทางพิเศษ (Reverse Lane) แทน

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ใช้เส้นทางเบี่ยงตามที่ได้แนะนำ รวมถึงใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้างเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สำนักงานควบคุมงานโครงการ 0 3667 0132 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)