กรมทางหลวง โดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมของโครงสร้างถนนลาดยางบนทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งกรมทางหลวงเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว บริเวณหน้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม ช่วง กม.88+570 (ขาเข้า) พื้นที่ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามพฤติกรรมการรับน้ำหนัก สมรรถนะ และประเมินอายุของถนนลาดยาง จึงมีความจำเป็นปิดการจราจรช่องซ้าย จำนวน 1 ช่อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมถึงใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้าง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ขอความร่วมมือ “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงราชบุรี โทร. 0 2354 0061 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)