เปิดสั่งจองไดอารี่กรมทางหลวง ปี 2561 ราคาสั่งจองชุดละ 150 บาท ราคาจำหน่ายชุดละ 180 บาท (ค่าส่งทางไปรษณีย์ชุดละ 30 บาท) โดย 1 ชุด มี 2 เล่ม พร้อมกล่องใส่สวยงาม ติดต่อสั่งจองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง นางสาวหทัยกาญจน์  สุวรรณโณ โทรศัพท์ 0-2354-6668 ต่อ 25114