​นายธานินทร์  สมบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการซ่อมแซมกรณีทางขาดเนื่องจากน้ำกัดเซาะท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน จะนะ - ปาแด ช่วง กม.53+550 - กม.53+551 (ด้านซ้ายทาง)ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างพื้นที่จังหวัดสงขลา กับ จังหวัดปัตตานี ว่าขณะกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) นี้ได้ดำเนินการปรับแต่งร่องน้ำและถมกาก (milling) และวางท่อระบายน้ำใหม่แล้ว  และสามารถเปิดใช้เส้นทางขาล่องไปปัตตานีได้ตามปกติแล้ว

​อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน(วันที่  1 ธันวาคม 2560) ทางหลวงได้มีสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด  จำนวน 53 แห่ง ( ผ่านได้ 46 แห่ง ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง) จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง  จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดปัตตานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล โดยพื้นที่ที่การจราจรผ่านไม่ได้ 4 จังหวัด ดังนี้

1.จังหวัดตรัง 3 สายทางได้แก่

​1.ทางหลวงหมายเลข 419 ตอน  ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง ท้องที่อำเภอเมืองตรัง ช่วงกม.ที่ 2-5 ระดับน้ำสูง40 ซม. เส้นทางเลี่ยงใช้ ทล.4 , ทล.4158 แทน

​2.ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ต้นม่วง - ตรัง ท้องที่อำเภอเมืองตรัง ช่วงกม.ที่ 115 - 117   ระดับน้ำสูง 85 ซม. เส้นทางเลี่ยงใช้ ทล.4 , ทล.4158 แทน

​3. ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน บ้านช่อง- หาดเลา อำเภอห้วยยอด ช่วงกม.ที่ 23-29 ระดับน้ำสูง 15 - 40 ซม.

2.จังหวัดสงขลา 1 สายทาง ได้แก่

1.ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเทพา-ธาราคีรี อำเภอสะบ้าย้อยช่วงกม.ที่ 5-7 ระดับน้ำสูง 30-60 ซม. เส้นทางเลี่ยงให้ใช้ทล.408 ตอน ทุ่งหวัง - นาทวี และทล.42 ตอน นาทวี - ลำไพล แทน

3.จังหวัดสตูล 1 สายทาง ได้แก่

1.ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว อำเภอรามัญ ช่วงกม.ที่ 12-13 ระดับน้ำสูง 50 ซม.

4. จังหวัดพัทลุง 1 สายทาง ได้แก่

1.ทางหลวงหมายเลข 4164 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - เขาปู่ อำเภอศรีบรรพต เส้นทางเลี่ยงให้ใช้ ทล.4 ที่กม.368+800 เข้าสู่ถนน ทช.หมายเลข 2057 ระยะทางประมาณ 2.5 กม. และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน ทช.หมายเลข 3096 ระยะทางประมาณ 2.2 กม. และเลี้ยวซ้ายไป ทล.4164 ที่อำเภอศรีบรรพต

ทั้งนี้ กรมทางหลวงจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในภูมิภาคประกอบด้วย  สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตลอด 24 ชม. หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.)