กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จะทำการซ่อมสะพานและโครงสร้างบนทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่กม.4+245 (สะพานข้ามแยกพนัสนิคม) และ กม.8+843 (สะพานข้ามแยกบ้านบึง) จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจร 2 ช่องจราจร ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2560 – 3 กุมภาพันธ์ 2561 

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว วางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ รวมถึงใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้างเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 โทร.03 828 2151 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)