นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในภาคใต้หลายพื้นที่ส่งผลให้ทางหลวงบางเส้นทางมีน้ำท่วมสูงเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ กรมทางหลวงได้รายงานสรุปเหตุการณ์ภัยพิบัติ ประจำวันที่  8 ธันวาคม 2560  มีสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ 4 จังหวัด  จำนวน 4 แห่ง จำนวน 4 สายทาง  (จำนวน ผ่านได้ 3 แห่ง ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง)ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง   จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง   โดยพื้นที่ที่การจราจรผ่านไม่ได้  1 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 สายทาง ทางหลวงหมายเลข 4142 ตอน  บ้านโฉ - ขนอม อำเภอขนอม ช่วงกม.ที่ 43 ทางขาด

อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยต่อไปอีกว่านอกจากสั่งการให้แขวงทางหลวงในพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง ขนย้ายสิ่งของรับส่งประชาชน ช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้ร้องขอ รวมถึงสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ ล่าสุดกรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 และแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)และศูนย์บูรณะสะพานที่ 4 (ทุ่งสง) นำเครื่องจักร และกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการช่วยเหลือทำคันกั้นน้ำ บริเวณท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อทำการสูบน้ำออกจากท่าอากาศยาน ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่7 ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ปริมาณน้ำบริเวณรอบท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ไม่มีน้ำท่วมขังแล้ว แต่บริเวณลาดจอดยังมีน้ำขังเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสูบน้ำอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในภูมิภาคประกอบด้วย สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตลอด 24 ชม. หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)