พิมพ์

นายธานินทร์  สมบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรมทางหลวงในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้นโยบาย ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม  ว่าปีนี้จะเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมทางหลวงชนบท  กรมการขนส่งทางบก โดยมีเป้าหมาย เข้มข้นยกกำลังสองเพื่อลดอุบัติเหตุแก่ผู้เดินทางโดยในปีนี้ทางกระทรวงคมนาคม ได้มีเป้าหมายที่จะให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ใน61 สายทางที่กระทรวงคมนาคม คัดเลือกมา โดยเป็นของกรมทางหลวง 41 สายทางกรมทางหลวงชนบท   20 สายทางโดยคัดเลือกจาก พื้นที่นำร่องภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม กับ Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) แห่ง ประเทศญี่ปุ่น 12 สายทาง  สายทางที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  13  สายทาง   สายทางทีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดในรอบ 1-3 ปี 19 สายทาง เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชนนิยมท่องเที่ยวปีใหม่ 17 สายทาง 

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่า กรมทางหลวงได้สั่งการให้แขวงทางหลวงในพื้นที่ ดำเนินการเป็นมาตรการที่เพิ่มขึ้นพิเศษจากมาตรการปกติ ดังนี้ 

ช่วงก่อน 777 ทำการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงลึกและเร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตรวจสอบความครบถ้วนของป้ายเตือน  และติดตั้งป้ายเตือน  ไฟกระพริบ และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราว(ถ้าจำเป็น) เพิ่มเติมในบริเวณที่เกิดเหตุบ่อยครั้งตรวจสอบระยะมองเห็นบริเวณทางแยกทางเชื่อม และปรับปรุงให้มีระยะเพียงพอในการหยุดรถได้ทันตรวจสอบผิวจราจรและไหล่ทางให้อยู่ในสภาพดี  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ตรวจสอบอุปกรณ์นำทางต่างๆให้เพียงพอในการขับขี่เวลากลางคืน 

ช่วง 7 วันก่อนปีใหม่ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชุมซักซ้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม One Transport ประกอบด้วย กรมทางหลวง  กรมทางหลวงชนบท  กรมการขนส่งทางบก และตำรวจทางหลวง ตั้งเต็นท์อำนวยการบริเวณพื้นที่ เสริมป้าย Vinyl เตือนและรณรงค์เป็นระยะๆตลอดเส้นทางที่ถนนลื่นเมื่อฝนตก  ให้ติดตั้งป้ายเตือนฝนตกถนนลื่นทุกระยะ 200 เมตร จนสิ้นสุดช่วงที่ถนนลื่น 

ช่วง 7 วันระหว่างปีใหม่วิ่งตรวจเส้นทางและระยะๆ  และตั้งจุดเฝ้าระวังตลอดเส้นทางประสานตั้งจุดตรวจความเร็วและความเมา  พร้อมป้ายเตือน กรณีฝนตกตั้งป้ายเตือนพร้อมไฟกระพริบให้ลดความเร็ว เป็นระยะๆ เส้นทางที่มีความเสี่ยงหลับใน  ให้ติดตั้งไฟกระพริบเป็นระยะ  ประสานเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก หรือตำรวจในการตั้งจุดตรวจโดยเน้นหลังเที่ยงคืน กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องถึงหน้างานโดยเร็ว  และรายงานรายละเอียด พร้อมสาเหตุเชิงลึก 

ช่วง 7 วันหลังปีใหม่เริ่มลดระดับการเฝ้าระวังเพื่อเข้าสู่สภาวะปกติเก็บข้อมูล  และสรุปข้อมูลเพื่อประเมินผล 

 

ทั้งนี้สำหรับเส้นทางดังกล่าวประกอบด้วยเส้นทางหลวงนำร่องตามโครงการ One Transport  41 สายทางประกอบสายทางดังต่อไปนี้ 

ลำดับที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนขอนแก่น - หินลาด ระหว่าง กม. 336+786 - 360+828 จังหวัดขอนแก่น 

ลำดับที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 4ตอนชะอำ-หัวหิน ระหว่าง กม. 156+399-210+167 จังหวัดเพชรบุรี 

ลำดับที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนอุตรดิตถ์-เด่นชัย    ระหว่าง กม.317+000 - 351+740 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ลำดับที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนน้ำหนาว-เขาค้อ     ระหว่าง กม. 372+000-374+000 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ลำดับที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนอ่างทอง-สิงห์บุรี  ระหว่าง กม. 66+800 - 88+590 จังหวัดสิงห์บุรี 

ลำดับที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 340  ตอนสาลี-สุพรรณบุรี  ระหว่าง กม. 48+841 - 78+341 จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลำดับที่ 7 ทางหลวงหมายเลข3312ตอนลำลูกกา-คลอง 16    ระหว่างกม. 16+000-19+000 กรุงเทพฯ 

ลำดับที่ 8 ทางหลวงหมายเลข 4029  ตอนกะทู้-ป่าตอง(หาดป่าตอง) ระหว่าง กม.  0+000 - 3+236 จังหวัดภูเก็ต 

ลำดับที่ 9 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนพาน-เชียงราย(วัดร่องขุ่น)ระหว่าง กม. 890+370 - 924+300 จังหวัดเชียงราย 

ลำดับที่ 10 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนแม่จัน-แม่สาย(ตลาดท่าขี้เหล็ก)ระหว่าง กม. 972+000 - 994+749  จังหวัดเชียงราย 

ลำดับที่ 11  ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนชลบุรี-ศรีราชา(บางแสน/อ่างศิลา) ระหว่าง กม. 94+929 - 103+760 จังหวัดชลบุรี 

ลำดับที่ 12 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหาดใหญ่-สะเดา(ตลาดสะเดา)ระหว่าง กม. 1258+642-1310+554 จังหวัดสงขลา 

ลำดับที่ 13 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเขาค้อ-เพชรบูรณ์(ภูทับเบิก/เขาค้อ ระหว่าง กม. 321+612-355+989 จังหวัดเพชรบูรณ์   

ลำดับที่ 14 ทางหลวงหมายเลข 217  ตอนพิบูลมังสาหาร-ช่องเม๊ก(ตลาดช่องเม๊ก)  ระหว่าง กม. 42+222-86+067 จังหวัดอุบลราชธานี 

ลำดับที่15 ทางหลวงหมายเลข 323  ตอนกาญจนาบุรี-น้ำตกไทรโยคใหญ่((น้ำตกเอราวัณ/ไทรโยก)   ระหว่าง กม. 90+200-155+136 จังหวัดกาญจนบุรี 

ลำดับที่ 16 ทางหลวงหมายเลข 402  ตอนสุราษฎร์ธานี-ท่าเรือสมุย (เกาะสมุย)ระหว่าง กม. 162+379-209+704 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลำดับที่ 17 ทางหลวงหมายเลข 1009  ตอนจอมทอง-ดอยอินทนนท์ (ดอยอินทนนท์)  ระหว่าง กม. 0+000-46+700จังหวัดเชียงใหม่ 

ลำดับที่ 18  ทางหลวงหมายเลข 4030 ตอนถลาง - หาดราไวย์ (หาดราไวย์)ระหว่าง กม.  0+000 - 22+390 จังหวัดภูเก็ต 

ลำดับที่ 19 ทางหลวงหมายเลข 1  ตอนตาก-เถินระหว่าง กม. 533+617 - 583+261  จังหวัดตาก 

ลำดับที่ 20 ทางหลวงหมายเลข0603ตอนกุยบุรี-ทับสะแกระหว่าง กม. 276+813 - 335+813 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ลำดับที่ 21 ทางหลวงหมายเลข 11  ตอนลำปาง- ลำพูนระหว่าง กม. 462+614 - 500+307 จังหวัดลำปาง 

ลำดับที่ 22 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนแม่สอด-แม่ละเมา ระหว่าง กม.0+000 - 36+405 จังหวัดตาก 

ลำดับที่ 23 ทางหลวงหมายเลข 22ตอนสูงเนิน - ท่าแร่ (จังหวัดสกลนคร)ระหว่าง กม. 137+930 - 169+970 จังหวัดสกลนคร 

ลำดับที่ 24 ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสกลนคร-นครพนม    ระหว่าง กม. 213+993 - 240+746 จังหวัดนครพนม 

ลำดับที่ 25 ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนสุราษฎร์ธานี-ทุ่งสงระหว่าง กม. 249+726 - 295+480 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลำดับที่ 26ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควนขนุน-พัทลุงระหว่าง กม. 366+686 - 382+616 จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่ 27 ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนสงขลา - จะนะระหว่าง กม. 7+206 - 42+939 จังหวัดสงขลา 

ลำดับที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 101  ตอนแพร่-น่าน ช่วง ร้องกวาง-เวียงสาระหว่าง กม. 274+429 - 308+000 จังหวัดแพร่ 

ลำดับที่ 29 ทางหลวงหมายเลข 205  ตอนนครราชสีมา-โนนไทยระหว่าง กม.195+197 - 232+685 จังหวัดนครราชสีมา 

ลำดับที่ 30 ทางหลวงหมายเลข 325  ตอนสมุทรสงคราม-ดำเนินสะดวกระหว่าง กม. 28+775 - 42+406 จังหวัดสมุทรสงคราม 

ลำดับที่ 31 ทางหลวงหมายเลข 2   ตอนสระบุรี - ตาลเดี่ยว ระหว่าง กม. 0+000 - 5+000 จังหวัดสระบุรี 

ลำดับที่ 32 ทางหลวงหมายเลข 2  ตอนแก่งคอย - มวกเหล็ก-ปากช่อง ระหว่าง กม. 26+500 - 72+015จังหวัดสระบุรี 

ลำดับที่ 33 ทางหลวงหมายเลข4 ตอนปากท่อ-เพชรบุรี ระหว่าง กม. 123+000 - 134+587 จังหวัดเพชรบุรี  

ลำดับที่ 34 ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนพัทลุง - นาโหนด ระหว่าง กม 1163+790 - 1179+043 จังหวัดพัทลุง 

ลำดับที่ 35 ทางหลวงหมายเลข23 ตอนยโสธร-เขื่องใน  ระหว่าง กม. 175+527 - 190+562 จังหวัดยโสธร 

ลำดับที่ 36ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนสมุทรสาคร-ปากท่อระหว่าง กม. 30+275 - 82+833 จังหวัดสมุทรสาคร 

ลำดับที่ 37 ทางหลวงหมายเลข 41  ตอนท่าชนะ-ท่าฉางระหว่าง กม. 117+526 - 140+126 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ลำดับที่ 38 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแพร่-ร้องกวางระหว่าง กม. 245+333 - 274+429 จังหวัดแพร่ 

ลำดับที่ 39 ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควนเนียง-สิงหนคร (สงขลา)ระหว่าง กม. 0+000 - 54+775 จังหวัดสงขลา  

ลำดับที่ 40ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนจะนะ-นาทวี กม. 182+261 - 219+949 จังหวัดสงขลา 

ลำดับที่ 41 ทางหลวงหมายเลข3548 ตอนท่ามะกา - ท่าม่วงระหว่าง กม. 0+000 - 20+747 จังหวัดกาญจนบุรี   

แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอ และหากรู้สึกง่วงขณะขับรถให้จอดแวะพักในจุดบริการของกรมทางหลวง รวมทั้งต้องไม่ขับขี่ขณะมึนเมา และที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือหากมีปัญหาในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.