พิมพ์

นายอภิชาติ จันทรทรัพย์  รองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา ระยะทางประมาณ 42 กม. เพื่อให้เส้นทางช่วงนี้มีการควบคุมทางเข้า - ออกแบบสมบูรณ์ (Closed System)  มีระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และมีระบบควบคุมการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligence Transpolat on System  : ITS) เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางทั้งด้านความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุดในการใช้เส้นทาง  ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จแล้ว  และจะเปิดทดลองใช้ในวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยเดินทางในช่วงใหม่ (ด่านบ้านบึง – ด่านพัทยา) ยังจะไม่คิดค่าผ่านทางเพื่อให้ประชาชนที่ใช้คุ้นเคยกับระบบดังกล่าวก่อนที่จะเปิดใช้งานจริงในหลังเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 

รองอธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่าหลังจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง ชลบุรี – พัทยา ให้บริการเป็นระบบปิดแล้ว กรมทางหลวงจำเป็นต้องปิดทางเชื่อมทางหลวงพิเศษกับถนนท้องถิ่นสายต่างๆ โดยให้สามารถเข้า – ออกได้เฉพาะบริเวณทางแยกต่างระดับเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่ไม่ต้องการใช้ทางหลวงพิเศษ สามารถใช้เส้นทางที่กรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางขนานกับทางหลวงพิเศษไว้แล้ว คือ ทางหลวงหมายเลข 3701 และทางหลวงหมายเลข 3702 ไว้บริการประชาชนสองข้างทางให้สามารถใช้ได้ตามปกติ โดยมีจุดกลับรถเป็นระยะ เพื่อลดผลกระทบของประชาชน รวมทั้งสามารถเข้า – ออกด่านได้ตามจุดต่างๆ ตามที่ต้องการ  ทั้งนี้เงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ทั้งหมด กรมทางหลวงจะนำฝากกระทรวงการคลังเพื่อนำมาใช้บำรุงรักษาทาง สะพาน และระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟส่องสว่าง กล้อง CCTV รถกู้ภัย โทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น รวมถึงนำไปใช้ก่อสร้างขยายโครงข่ายมอเตอร์เวย์ในสายอื่นๆ เช่น สายพัทยา – มาบตาพุด ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินและรักษาวินัยทางการเงินของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศด้วย

อนึ่งสำหรับเก็บเงินค่าผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  ช่วงกรุงเทพฯ – ชลบุรี - พัทยา จะมีทั้งหมด 9 ด่านได้แก่ 1.ด่านลาดกระบัง 2.ด่านบางบ่อ 3.ด่านบางปะกง 4.ด่านพนัสนิคม 5.ด่านบ้านบึง ตั้งอยู่บริเวณต่างระดับบ้านบึง กม.72+500 ด่านที่ 6. ด่านบางพระ ตั้งอยู่บริเวณต่างระดับบางพระ กม.ที่ 78+200 7..ด่านหนองขาม ตั้งอยู่ที่บริเวณต่างระดับหนองขาม กม.ที่ 99+900 8.ด่านโป่ง ตั้งที่บริเวณต่างระดับโป่ง กม.ที่ 117+000 และ9.ด่านพัทยา ตั้งอยู่ที่ ต่างระดับโป่ง-   ถ.สุขุมวิท(พัทยากลาง) กม.122+300  โดยผู้ใช้ทางรับบัตรที่ทางเข้าและจ่ายเงินขาออกเฉลี่ยค่าบริการลิโลเมตรละ1บาท รวมทั้งยังรองรับระบบm-pasและอีซี่พาส อีกด้วย โดยผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586 โทรฟรีตลอด24 ชม.