พิมพ์

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เผย กรณีที่มีสื่อออนไลน์วิจารณ์ การขึ้นค่าบริการค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) กรุงเทพฯ – เมืองพัทยา อัตราใหม่ โดยเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ ที่เพิ่มขึ้นจาก 60 บาท เป็น 105 บาท  ว่า กรมทางหลวงได้ดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2532 ที่กำหนดให้ทางหลวงสายกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา เป็นทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์สาย 7 ระยะทาง 126 กิโลเมตร) ที่ควบคุมทางเข้า - ออกแบบสมบูรณ์ โดยกั้นรั้วถาวรตลอดแนวเขตทาง  และให้เป็นทางหลวงที่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในระบบปิด (Closed System – เก็บค่าธรรมเนียมฯ ตามระยะทางที่ใช้)  ต่อมากรมทางหลวงได้ดำเนินการให้มอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี ระยะทาง 78 กิโลเมตร เก็บค่าธรรมเนียมฯ ในระบบปิด (ตามระยะทางที่ใช้ โดยคิดในอัตราค่าธรรมเนียมฯ 1 บาทต่อกิโลเมตร) ตลอดจนพัฒนาระบบควบคุมการจราจรและอำนวยความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางแล้ว ตั้งแต่เมษายน 2559 โดยรถยนต์ 4 ล้อจะเสียค่าธรรมเนียมฯ 10 – 60 บาท ตามระยะทางที่ใช้

สำหรับมอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา ระยะทาง 48 กิโลเมตร ซึ่งแต่เดิมการควบคุมทางเข้า – ออก ยังไม่สมบูรณ์ อีกทั้งไม่มีระบบควบคุมการจราจรและอำนวยความปลอดภัย นั้น กรมทางหลวงได้ก่อสร้างด่านเก็บเงินและระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ในระบบปิด รวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมการจราจรและอำนวยความปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดการทดลองให้บริการในวันนี้ (5 มกราคม 2561) ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมฯ เดิม และจะเก็บค่าธรรมเนียมฯ ตามระยะทางที่ใช้ในอัตรา 1 บาทต่อกิโลเมตร ภายหลังเทศกาลสงกรานต์  โดยรถยนต์ 4 ล้อที่เดินทางจากกรุงเทพฯ - พัทยา ระยะทาง 126 กิโลเมตร จะเสียค่าธรรมเนียมฯ 105 บาท  ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ใช่การขึ้นค่าธรรมเนียมฯ แต่เป็นระยะทางการให้บริการของโครงข่ายมอเตอร์เวย์ที่เพิ่มขึ้น  

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่ออีกว่า การปรับปรุงและพัฒนาสำหรับช่วงชลบุรี - พัทยา เพื่อให้เป็นมอเตอร์เวย์ในระบบปิด นั้น  กรมทางหลวงได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพผิวทาง ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, ติดตั้งรั้วเพื่อควบคุมทางเข้า - ออก ลดการตัดกระแสจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง, จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจร (CCB พัทยา) พร้อมระบบอำนวยความปลอดภัยบนสายทางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ โทรศัพท์ฉุกเฉิน ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) และป้ายข้อความ (MS) นอกจากนี้ ยังได้จัดหน่วยกู้ภัยเพิ่มเติมด้วย  เพื่อเพิ่มความอุ่นใจตลอดเส้นทาง และเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง 

อธิบดีกรมทางหลวง  ยังกล่าวในตอนท้ายอีกว่า การปรับปรุงและพัฒนามอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา นั้น กรมทางหลวงได้พัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินโดยรอบเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนด้วย  เช่น ขยายทางหลวงหมายเลข 344 สายชลบุรี – แกลง บริเวณทางแยกต่างระดับบ้านบึง เป็น 6 ช่องจราจร, ขยายทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณทางแยกต่างระดับหนองขาม - มาบเอียง เป็น 8 ช่องจราจร ตลอดจนก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3701 และทางหลวงหมายเลข 3702 ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินคู่ขนานกับมอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา ที่ผู้ใช้ทางสามารถเลือกเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมฯ  ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชั่วโมง