พิมพ์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ในการชั่งน้ำหนัก บริเวณสถานีสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) บนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน นครราชสีมา – ดอนหวาย ระหว่างกม.169+000 – กม.169+900 ระยะทาง 900 เมตร ด้านซ้ายทาง จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรชั่วคราว 1 ช่องจราจร ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา 36 วัน

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้าง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) โทร.0 4408 1031 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)