นายธานินทร์  สมบูรณ์  อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดำเนินโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา ระยะทางประมาณ 42 กม. เพื่อให้เส้นทางช่วงนี้มีการควบคุมทางเข้า - ออกแบบสมบูรณ์ (Closed System)  มีระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และมีระบบควบคุมการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligence Transpolat on System  : ITS) เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้ทางทั้งด้านความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยสูงสุดในการใช้เส้นทาง และได้เปิดทดลองใช้ในวันที่ 5 มกราคม 2561ที่ผ่านมา โดยเดินทางในช่วงใหม่ (ด่านบ้านบึง – ด่านพัทยา) ยังจะไม่คิดค่าผ่านทางเพื่อให้ประชาชนที่ใช้คุ้นเคยกับระบบดังกล่าวก่อนที่จะเปิดใช้งานจริงในวันที่ 19 เมษายน  ปี2561 และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ แก่ผู้ใช้ทางในระบบดังกล่าวมากยิ่งขึ้น กรมทางหลวง ขอแนะนำ เส้นทางที่จะออกจากด่านๆต่างดังต่อไปนี้ 

1. ด่านบ้านบึง  

ขาออก มุ่งหน้าพัทยา ตั้งอยู่ที่ กม. 72+582  ออกจากด่านบ้านบึง ผู้เดินทางสามารถใช้ ทล.หมายเลข 344  ซึ่งเป็นเส้นทาง ไป อ.แกลง จ.ระยอง ไป จังหวัดจันทบุรี  ไป จังหวัดตราด รวมถึงสามารถเข้าสู่ตัวเมืองชลบุรี ได้  ทั้งนี้  ส่วนผู้เดินทางที่มาจากอำเภอแกลงสามารถ เข้าออก ทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ได้ทั้งมุ่งหน้า พัทยา หรือ เข้า กทม. รวมทั้งเข้าเมืองชลบุรีได้  

ขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพฯ  เป็นเส้นทางที่ผู้เดินทางสามารถออกด่านบ้านบึงขาออกไปใช้ทางหลวงหมายเลข 344 เข้าสู่ตัวเมืองชลบุรี และสามารถเชื่อมทางหลวงหมายเลข361 มุ่งหน้าสู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครได้ นอกจากนี้สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสุขุมวิทได้ รวมถึงสามารถเดินทางไป อ.แกลง จ.ระยอง ไป จังหวัดจันทบุรี  ไป จังหวัดตราด  รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้ ได้โดยผ่าน ทางหลวงหมายเลข 344  

2. ด่านบางพระ 

ขาออก มุ่งหน้าพัทยา ตั้งอยู่ที่ กม.78+800 ออกจากด่านบางพระด่านนี้ ผู้เดินทางสามารถเดินทางไป อ.ศรีราชา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนเสือศรีราชา อ่างเก็บน้ำบางพระ ถนนข้าวหลาม ถนนศรีราชา-  หนองยายบู่ รวมถึง ต.บางพระ  

ขาเข้า จะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองชลบุรี และเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 361 สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข34  และถนนบูรพาวิถี รวมถึงเชื่อมกับถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯได้ 

3.  ด่านหนองขาม 

ขาออก มุ่งหน้าพัทยา ตั้งอยู่ที่ กม.97+800  ออกจากด่านหนองขาม ด่านนี้ ผู้เดินทางสามารถไปเชื่อมกับ ทล.331 ได้สามารถไปนิคมอุสาหกรรมต่างๆได้เช่น นิคมฯปิ่นทอง นิคมฯเหมราช สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี รวมถึงไปสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และสามารถวิ่งทางขนาน ทล.3071 ไปจังหวัดระยองได้  รวมถึงสามารถไปท่าเรือแหลมฉบังรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  

ขาเข้า สามารถเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และยังสามารถเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 331 นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไป อ.ศรีราชา ต.บางพระ ชายหาดบางแสน ได้อีกด้วย 

4. ด่านโป่ง  

ขาออก มุ่งหน้าพัทยา ตั้งอยู่ที่ กม.117+075 ออกจากด่านนี้ผู้ใช้ทางสามารถไปเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข36 มุ่งหน้าไป จ.ระยองรวมถึงไป อำเภอบางละมุง ไปพัทยา และไปนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

ขาเข้า ผู้ใช้ทางสามารถเข้าสูทางหลวงหมายเลข36 ซึ่งสามารถไปเทศบาลตำบลบางละมุง รวมถึงสามารถเดินทางไป จ.ระยองได้ 

5. ด่านพัทยา

ขาเข้าและขาออก  ตั้งอยู่ที่ 122+300 เป็นด่านสุดท้ายสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเมืองพัทยา ไป อ.สัตหีบ หรือผู้ที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบปิดบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 มุ่งหน้าเข้า จ. จลบุรี  และกรุงเทพฯ 

อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้กรมทางหลวงยังได้เพิ่มป้ายเข้าออกบริเวณด่านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหารถติดบนทางหลวงหมายเลข3701  กับ 3702 เช่นการปรับสัญญาณไฟจราจรให้สัมพันธ์กัน  แต่อย่างไรก็ตามกรมทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางศึกษาเส้นทางก่อนการออกเดินทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และที่สำคัญขอให้เคารพกฎจราจร กฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือหากมีปัญหาในการเดินทาง โทรสอบถามได้ที่สายด่วน กรมทางหลวง1586 โทรฟรี 24 ชม.