กรมทางหลวง โดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง จะทำการสอบเทียบแปลงตรวจวัดโครงสร้างถนนลาดยาง   บนทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ที่กม.88+000 – กม.89+000 ระยะทาง 1 กิโลเมตร (ฝั่งขาเข้า)  ในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อดำเนินการสอบเทียบ (Calibration) ระหว่างข้อมูลน้ำหนักลงเพลากับข้อมูลผลการตรวจวัดที่ได้จากแปลงทดสอบ ทั้งนี้ จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจร 1 ช่องจราจร ระหว่างวันที่ 22 – 24  มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. รวมระยะเวลา 3 วัน

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง 

สำหรับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง โทร.0 2354 0061 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)