พิมพ์

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการของการก่อสร้างทางรถไฟช่วงที่ 1 (ช่วงกลางดง – ปางอโศก) ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างให้นั้น ว่ากรมทางหลวงได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการเคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง ถางป่า ขุดตอ รวมถึงก่อสร้างที่พักเจ้าหน้าที่และจัดเตรียมสำนักงานแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างงานดินตัดและงานก่อสร้างแปลงทดสอบ รวมถึงงานปักหมุดเพื่อทำหลักฐานในงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ซึ่งมีความคืบหน้ากว่า 50%

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่าในส่วนงานที่กรมทางหลวงได้รับผิดชอบนั้นคาดว่าไม่มีปัญหาเนื่องจากกรมทางหลวงมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความพร้อมของเครื่องจักร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาอย่างแน่นอน และสิ่งสำคัญอีกเรื่องคือการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างวิศกรกรมทางหลวงและวิศวกรของประเทศจีน เพื่อเป็นต้นแบบในการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่มอบนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงาน คือนอกจากการเรียนรู้ร่วมกันแล้วคือการใช้วัสดุต่างๆต้องใช้ของภายในประเทศให้มากที่สุด เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานในโครงการต่างๆต่อไป