กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จะดำเนินการติดตั้งชิ้นส่วนคานพื้นสะพานสำเร็จรูป (Pier Segment และ Box Segment) และโครงเหล็ก ช่วงข้ามทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก) กับทางหลวงหมายเลข 345 ที่ กม.49+500  ในพื้นที่ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ในระหว่างวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ถึงวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีกำหนดช่วงเวลา ดังนี้ 

- วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ทำการติดตั้งชิ้นส่วนบนตอม่ออยู่ร่องกลาง ระหว่าง ทล.9 ขาออก (ไปบางปะอิน) และขาเข้า (ไปบางบัวทอง) ปิดการจราจร 2 ช่อง เปิดการจราจร 1 ช่อง  

- วันที่ 21 – 30 มกราคม 2561 เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ทำการติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพาน ช่วงยกข้าม ทล.9 ขาเข้า (ไปบางบัวทอง) ปิดการจราจร 2 ช่อง เปิดการจราจร 1 ช่อง 

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมถึงใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้าง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ขอความร่วมมือ “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่โครงการฯ โทร. 08 1966 9958 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)