กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ได้ทำการแก้ปัญหาจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 3701 ,3702 (ทางคู่ขนานช่วงชลบุรี-พัทยา) และ ทางหลวงหมายเลข 3608, 3611 (ทางคู่ขนานช่วงหนองขาม-แหลมฉบัง) หลังจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี-พัทยา ได้เข้าสู่ระบบปิด ซึ่งขณะนี้แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2  ได้ประสานกับตำรวจท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมมือแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการปรับระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกแม่กิมบ๊วย,แยกหนองยายบู่และแยกห้วยเฝ้า บนทางหลวงหมายเลข 3701 และ 3702 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันสภาพการจราจรคล่องตัวมากขึ้น ส่วนอีก 2 แยก คือ แยกเก้ากิโลและแยกชากยายจีน บนทางหลวงหมายเลข 3608 และ 3611 จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ม.ค. 61 นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังมีแผนการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆเพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณดังกล่าวในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 โทร 0 3838 5778 และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)