ตามที่สื่อสังคมออนไลน์  ได้ได้มีการเผยแพร่  ในกรณี “ชาวบ้าน จ. ราชบุรี  ขอไฟเขียวไฟแดง แต่ได้ยูเทิร์นงบ  3 ล้าน  อุบัติเหตุเกิดรายวัน สุดท้ายปิดไม่ให้ใช้ ทำให้คนในพื้นที่ ต่างตั้งข้อสงสัยว่า ทางหลวงหมายเลข 323 บริเวณหมู่ 3 ต.หนองอ้อ  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  (ถนนสายบ้านโป่ง - สามแยกกระจับ) บริเวณดังกล่าวได้มีการก่อสร้างที่กลับรถ ใช้งบประมาณ 3,093,000  บาท  ทั้งที่ชาวบ้านพยายามคัดค้านการก่อสร้างขอให้ยกเลิกโครงการ  และให้ไปก่อสร้างสัญญาณไฟแดงตรงบริเวณแยกคลองชลประทานหัวโป่ง  ซึ่งห่างจากจุดก่อสร้างยูเทิร์นไปประมาณ  600 เมตร แทนนั้น 

กรมทางหลวง  โดยแขวงทางหลวงราชบุรี  ขอเรียนว่า  บริเวณดังกล่าวอยู่บนทางหลวงหมายเลข 323 ตอน หนองตะแครง – ลูกแก  แขวงฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างจุดกลับรถ ที่ กม.5+236  และขอเรียนชี้แจง ดังนี้ 

1. ตามภาพป้ายคัดค้านยูเทิร์น  เป็นภาพเก่าที่มีผู้ร้องคัดค้านช่วงดำเนินการก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. 2559  และแขวงฯ ได้ประชุมชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการให้กับแกนนำและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2560  โดยมีการปรับรูปแบบตามข้อเรียกร้องบางส่วน เพื่อให้เกิดความคุ้นชินในการใช้งานของชุมชนและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางหลวงโดยทั่วไป ตามภาพถ่ายแนบ 

2. หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งาน ได้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งแขวงฯ  ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  ปรากฎว่า  เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขึ่จักรยานยนต์ย้อนศรมาใช้จุดกลับรถดังกล่าว ซึ่งเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและกฎหมาย 

3. แขวงฯ ได้ปรับปรุงจุดดังกล่าวให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น ไฟกระพริบ/ตีเส้นเตือนให้ลดความเร็ว/ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ เพิ่มเติม  ตามภาพถ่ายแนบ 

4. การปิดจุดกลับตามภาพข่าว  เป็นการปิดเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์เท่านั้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล  และเปิดใช้จุดกลับรถตามปกติหลังเทศกาลฯ 

5. กรณีเรียกร้องให้ก่อสร้างสี่แยก และติดตั้งไฟสัญญาณจราจร  บริเวณทางแยกเข้าตลาดกลาง ปลาสวยงาม (Fish - Village)  แขวงฯอยู่ระหว่างเสนอของบประมาณมาดำเนินการในปี พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ กรมทางหลวง   โดยแขวงทางหลวงราชบุรี  ขอความรวมมือประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ปฎิบัติตามป้ายเตือน ป้าย แนะนำของกรมทางหลวง รวมทั้งขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586  โทรฟรี 24 ชม.  หรือที่แขวงทางหลวงราชบุรี 032-337 304