กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี 60 โดยจะทำการขุดวางท่อระบายน้ำและซ่อมบำรุงผิวจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ตอน ตาลาด – หนองแวงโสกพระ ระหว่างกม.229+610 – กม.230+600 ระยะทาง 900 เมตร (ด้านซ้ายและขวาทาง) บริเวณบ้านสำโรงเหนือ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 20 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 21 วัน

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณงานก่อสร้าง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 โทร.0 4424 5181 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)