สารคดีทางหลวงอาเซียนตอน จุดพักรถบรรทุกบนโครงข่ายทางหลวงความยาว 2 นาที