เผยแพร่เมื่อ 30 พ.ค. 2013 สารคดี ทางหลวงอันเนื่องจากพระราชดำริ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ.2553 ตอน "ทางหลวงหมายเลข 1285 สาย บ้านห้วยผา -- ห้วยผึ้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อ พ.ศ.2528" จัดทำโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง ลิขสิทธิ์ของกรมทางหลวง