สารคดี ทางหลวงอันเนื่องจากพระราชดำริจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ.2553 ตอน "โครงการพระราชดำริทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเมื่อ พ.ศ.2538" จัดทำโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง