ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north north
ภาคกลาง ภาคใต้
north north