ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างซ่อมเครื่องจัรกหมาเลข 46-6769-14-0 23/05/2562 16/05/2562 70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนบริหาร 08/05/2562 08/05/2562 123/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนบริหาร 08/05/2562 07/05/2562 120/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 21/05/2562 03/05/2562 ผจพ.1/จ/10/2562 กองการพัสดุ
5 จ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สาย3285 ตอนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม ระหว่างกม.2+995-กม.3+795 19/04/2562 11/04/2562 สห.จ.31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
6 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนเข็กน้อย - แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ระหว่าง กม.341+940 - กม.342+020 25/03/2562 25/03/2562 พช.1/3/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/03/2562 22/03/2562 321/60/62/196 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
8 งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน น้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๕+๙๕๘ - กม.๓๗๕+๙๘๕ RT. 19/03/2562 19/03/2562 พช.1/29/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 จ้างเหมาโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สาย3285 ตอนอินทร์บุรี-หนองสุ่ม ระหว่างกม.2+995-กม.3+795 19/03/2562 19/03/2562 สห.จ.31/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
10 งานจ้างเหมาทำการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน้ำเต้า - สักหลง ระหว่าง กม.๒๖๐+๕๒๕ - กม.๒๖๒+๑๐๐ 18/03/2562 18/03/2562 พช.1/5/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในส่วนบริหารเครื่องจักรกล 17/03/2562 16/03/2562 266/งท/08/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนสักหลง - ด่านดู่ ที่ กม.๒๗๓+๗๗๕ 15/03/2562 15/03/2562 พช.1/7/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนา ทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน้ำเต้า - สักหลง ระหว่าง กม.๒๕๘+๖๓๗ - กม.๒๖๐+๕๒๕ 15/03/2562 15/03/2562 พช.1/4/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
14 จ้างเหมาทำการงานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - หนองโดน ระหว่าง กม.6+665 - กม.7+165 15/03/2562 11/03/2562 สบ.45/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
15 จ้างเหมาทำการ งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอนควบคุม 0100 ตอนพระพุทธบาท - หนองโดน ระหว่าง กม.6+665 - กม.7+165 21/03/2562 11/03/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358