ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด 27/12/2562 26/12/2562 535/05/63/2 แขวงทางหลวงพะเยา
2 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน 27/12/2562 20/12/2562 จบ.29/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 งานจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 09/01/2563 11/12/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 22/11/2562 22/11/2562 333/60/63/30 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ที่ สต/ข.๑/๒๕๖๓ 27/11/2562 19/11/2562 สต/ข.1/2563 ลงวันที่ 19 พ.ย.2562 แขวงทางหลวงสตูล
6 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 18/11/2562 08/11/2562 ก12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 11/11/2562 01/11/2562 641/45/63/16 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/11/2562 29/10/2562 ผอพ/eb1/17/2562 กองการพัสดุ
9 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 3 ระหว่าง กม.9+975-กม.10+550 25/10/2562 25/10/2562 พช.1/47/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.9+425-กม.9+975 25/10/2562 25/10/2562 พช.1/49/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
11 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2,559 รายการ 21/10/2562 21/10/2562 ที่ กท./4/2562 ลว. 21 ตุลาคม 2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
12 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 27/09/2562 27/09/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
13 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 27/09/2562 27/09/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) 24/09/2562 24/09/2562 3นร.34/2562 ลว.18มี.ค.2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 10/01/2563 20/09/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 115 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358