ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 18/01/2562 554/60/62/120 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
2 ผลการขายทอดตลาด 07/01/2562 04/01/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน – มวกเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.26+100-กม.27+900 (ขาเข้า กทม.) ปริมาณงาน 1.260 กิโลเมตร 25/12/2561 14/12/2561 สบ.3/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
4 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2561 22/11/2561 510/-/62/7 สำนักงานทางหลวงที่ 5
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 30/11/2561 19/11/2561 641/60/62/28 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358