ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 18/11/2562 08/11/2562 ก12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 11/11/2562 01/11/2562 641/45/63/16 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/11/2562 29/10/2562 ผอพ/eb1/17/2562 กองการพัสดุ
4 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 3 ระหว่าง กม.9+975-กม.10+550 25/10/2562 25/10/2562 พช.1/47/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.9+425-กม.9+975 25/10/2562 25/10/2562 พช.1/49/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
6 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 2,559 รายการ 21/10/2562 21/10/2562 ที่ กท./4/2562 ลว. 21 ตุลาคม 2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
7 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 27/09/2562 27/09/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (แบบสี่เหลี่ยม) 27/09/2562 27/09/2562 - แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 24 ปริมาณงาน 8 แห่ง (1,206 อัน) 24/09/2562 24/09/2562 3นร.34/2562 ลว.18มี.ค.2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในกิจกรรมของกรมทางหลวง งานผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ปริมาณงาน 11 แห่ง ( 1,208 อัน ) ทางหลวงหมายเลข 2,202,205,207,2067,2073,2226 20/09/2562 20/09/2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
11 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๑) ระหว่าง กม.๒+๓๒๕ – กม.๔+๘๒๕ 19/09/2562 19/09/2562 พช.1/42/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
12 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอนทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๒) ระหว่าง กม.๖+๒๐๐ – กม.๘+๗๐๐ 19/09/2562 19/09/2562 พช.1/38/2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
13 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอ่างทอง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน นาคู - สามโก้ - สีบัวทอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.59+151 (เป็นแห่งๆ) 13/09/2562 11/09/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
14 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,208 ต้น 19/09/2562 10/09/2562 สัญญาแก้ไขเพื่มเติมฉบับที่ 1 ลว.10 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+675 10/09/2562 06/09/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แขวงทางหลวงอ่างทอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 101 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358