ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,125 ลิตร จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 01/07/2562 622/35/62/31 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
2 ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมัน ขนาดบรรจุ 6 กก. 01/07/2562 01/07/2562 517/85/62/400 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนแผนงานและมาตรฐาน 17/06/2562 17/06/2562 150/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
4 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าบริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401 ตอนโคกแดง-หินกอง ระหว่าง กม.84+600-กม.84+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2562 17/06/2562 432/จ/18/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
5 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 14/06/2562 622/35/62/30 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
6 จ้างซ่อมกระจกและกันสาดด้านหน้าอาคารศูนย์ทดสอบสมรรถนะฯ 17/06/2562 12/06/2562 146/จ/60 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
7 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.25+545 - กม.25+902 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2562 06/06/2562 สบ.43/2562 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้าย แขวงทางหลวงสระบุรี
8 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062-กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/06/2562 30/05/2562 รบ.41/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
9 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร (ROAD SIGN) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน-มวกเหล็ก ระหว่าง กม. 27+000-กม.29+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2562 28/05/2562 432/จ/16/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
10 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.7+865 – กม.12+895(LT) เป็นช่วงๆ 24/05/2562 24/05/2562 มค.35/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
11 จ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2063 ควบคุม 0100 ตอน บรบือ–โคกสี ระหว่าง กม.2+226 – กม.5+040(LT,RT) เป็นช่วงๆ 24/05/2562 24/05/2562 มค.34/2562 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,186.00 ต้น 24/05/2562 24/05/2562 สญ อต.1/30/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
13 จ้างซ่อมเครื่องจัรกหมาเลข 46-6769-14-0 23/05/2562 16/05/2562 70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนบริหาร 08/05/2562 08/05/2562 123/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
15 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง(Road Lighting)ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาขาด-หนองแซง ที่ กม.11+400 ปริมาณงาน 10 ต้น 29/05/2562 08/05/2562 สบ.47/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 57 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358