ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/52 3,445.00 15/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/50 5,830.00 14/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
3 ซื้อวัสดุก่สร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/50 7,030.00 13/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/64/49 9,390.00 11/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/64/48 195,500.00 11/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
6 ซื้อวัสดุอะไหล่ 6,880.00 08/01/2564 322/30/64/18 แขวงทางหลวงตรัง
7 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 อ.หนองหาน - อ.พังโคน (ตอน 1) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package I ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 987,302,011.00 07/01/2564 ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package I ลว.10 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
8 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 สายสกลนคร-นครพนม (ตอน 1) ระหว่าง กม.155+480 - กม.156+950, กม.180+540-กม.188+400 และ กม.189+100-กม.197+676 ระยะทางยาวประมาณ 17.906 กิโลเมตร 827,776,711.00 07/01/2564 ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package K ลว.10 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 319/60/64/47 6,255.00 07/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 2) ระหว่าง กม.142+412 - กม.175+500 ระยะทางยาวประมาณ 33.088 กิโลเมตร 1,094,117,970.00 05/01/2564 ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package N ลว.10 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/64/46 46,755.00 05/01/2564 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
12 แบตเตอรี่พร้อมประจุไฟขนาด 12A 75AH 7,570.00 05/01/2564 333/30/64/16 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 สายร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ระหว่าง กม.115+512.000 - กม.141+412.000 ระยะทางยาวประมาณ 25.900 กิโลเมตร 960,724,162.00 30/12/2563 ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package M ลว.10 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
14 ซื้อวัสดุเื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/64/44 90,000.00 30/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 319/60/64/43 34,990.00 28/12/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 248 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358