ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สัญญ้าจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 อ.หนองหาน - อ.พังโคน (ตอน 2) ระหว่าง กม.88+000 - กม.104+700 ระยะทางยาวประมาณ 16.700 กิโลเมตร 954,248,133.00 15/09/2563 ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package J ลว.10 สิงหาคม 2561 สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
2 จ้างเหมาตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง รหัสงาน 21521 สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 497,078.80 03/09/2563 636/-/63/272 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓,๗๓๗ ลิตร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,484.58 01/09/2563 151/ลป.2/35/63/110 ศูนย์สร้างทางลําปาง
4 ซื้อหิน จำนวน 2 รายการ 21,840.00 31/08/2563 626/60/ซ/317/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 114,300.00 31/08/2563 619/60/63/247 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 ขายทอดตลาดยางรถยนต์และไหล่เก่าชำรุด จำนวน 17 รายการ 0.00 27/08/2563 สทล.5/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 5
7 จ้างเหมาให้ดำเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติเหตุ รถยนต์หมายเลขทะเบียน 71-0737 สระบุรี ส่วนพ่วงหมายเลข ในทางหลวงหมายเลข 305 ตอน วัดนาบุญ - คลอง 14 ที่บริเวณ กม.25+330 7,448.00 25/08/2563 414/-/63/168 แขวงทางหลวงนครนายก
8 ขายทอดตลาดรถบรรทุก 46-6430-05-1 0.00 25/08/2563 อท.5/งท/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 21 ตอนบ้านโตก-บุ่งน้ำเต้า ตอน 2 ระหว่าง กม.223+850-กม.225+800 20,000,000.00 24/08/2563 พช.1/46/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
10 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 35,000,000.00 21/08/2563 ชพ.12/2563 แขวงทางหลวงชุมพร
11 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๖๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าเมืองชุมพร ระหว่าง กม.๗+๕๐๐ - กม.๙+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30,000,000.00 20/08/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) แขวงทางหลวงชุมพร
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 31,260.00 07/08/2563 423/60/63/288 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานแขวงทางหลวงตรัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่กม.1103+895 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 2 หลัง 2,400,000.00 06/08/2563 ตง25/2563 แขวงทางหลวงตรัง
14 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.29+872-กม.31+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30,000,000.00 29/07/2563 รบ.35/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
15 งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0601 ตอน ปากพลี - ประจันตคาม ตอน 2 ที่บริเวณ กม.152+546 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 142.800 ตร.ม.) 1,900,000.00 23/07/2563 ปจ.11/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 159 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358