ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างซ่อมป้ายเตือนหัวเกาะพร้อมเสาในทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม. 375+800 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะทรัพย์สิน) 24/03/2563 24/03/2563 333/-/36/19 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 จ้างซ่อมป้ายเตือนหัวเกาะพร้อมเสาในทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม. 375+800 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะทรัพย์สิน) 24/03/2563 24/03/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวง 23/03/2563 23/03/2563 คค 06040/พ.1/3/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบบรรทุกเครื่องจักร จำนวน 5 คัน 23/03/2563 23/03/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) กองการพัสดุ
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 3 ระหว่าง กม.9+975-กม.10+550 23/03/2563 23/03/2563 พช.1/47/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
6 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.9+425-กม.9+975 17/03/2563 17/03/2563 พช.1/ 49 /2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 158 13/03/2563 12/03/2563 425/60/63/158 แขวงทางหลวงตราด
8 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู - บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๗+๗๐๐ - กม.๒๐๗+๘๒๕ 04/03/2563 04/03/2563 พช.1/1/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
9 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.8+875-9+425 04/03/2563 04/03/2563 พช.1/48/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
10 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุรถบปิกอัพบรรทุก หมายเลข บจ 7853 ยะลา ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทล. 42 จำนวน 6 รายการ 17/03/2563 18/02/2563 313/-/084/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
11 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 33100 ตามแบบ Plan & Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+465 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/03/2563 14/02/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงตรัง
12 จ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 33100 ตามแบบ Plan & Profile และรูปตัดคันทางตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา-ตรัง ที่ กม.1103+465 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/03/2563 14/02/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงตรัง
13 ซื้อป้ายเปลี่ยนข้อความได้และอุปกรณ์ตรวจการณ์สำหรับรถปฏิบัติการบนทางหลวงพร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ชุด 03/02/2563 31/01/2563 ผอพ/S2-1/1/2563 กองการพัสดุ
14 จ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1204 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1129+050-กม.1129+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/03/2563 22/01/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงตรัง
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 29/01/2563 17/01/2563 321/45/63/124 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 131 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358