ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนน้ำดุก - ห้วยซำมะคาว ระหว่าง กม.๓๗๓+๒๕๐ - กม.๓๗๓+๒๘๕ 10,000,000.00 23/04/2563 พช.1/ 5 /2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
17 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 2,240.00 22/04/2563 313/40/142/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
18 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0404 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค- แยกโรงเรียนสุธีวิทยา ระหว่าง กม.125+500-กม.126+499 และ ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอนควบคุม 0100 ตอนหน้าพระลาน-บ้านครัว ระหว่าง กม.0+000-กม.0+325 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 6,635 ตร.ม.) 10,000,000.00 22/04/2563 สบ.8/2563 แขวงทางหลวงสระบุรี
19 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 8,280.00 21/04/2563 755/-/63/173 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
20 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน4 ระหว่าง กม.10+550-กม.15+550 42,373,000.00 09/04/2563 พช.1/50/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
21 63047150040 44,890.00 08/04/2563 319/45/63/107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
22 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 3 ระหว่าง กม.9+975-กม.10+550 47,771,000.00 08/04/2563 พช.1/ 47 /2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
23 จ้างซ่อมป้ายเตือนหัวเกาะพร้อมเสาในทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม. 375+800 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะทรัพย์สิน) 26,715.00 24/03/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
24 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวง 2,758,582.00 23/03/2563 คค 06040/พ.1/3/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
25 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10 ตัน 10 ล้อ แบบบรรทุกเครื่องจักร จำนวน 5 คัน 29,500,000.00 23/03/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) กองการพัสดุ
26 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 2 ระหว่าง กม.9+425-กม.9+975 42,131,000.00 17/03/2563 พช.1/ 49 /2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 158 38,435.00 12/03/2563 425/60/63/158 แขวงทางหลวงตราด
28 งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังชมภู - บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๐๗+๗๐๐ - กม.๒๐๗+๘๒๕ 1,000,000.00 04/03/2563 พช.1/1/2563 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
29 งานจ้างเหมาทำการโครงการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ-อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.8+875-9+425 44,353,000.00 04/03/2563 พช.1/48/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์
30 งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุรถบปิกอัพบรรทุก หมายเลข บจ 7853 ยะลา ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ในทล. 42 จำนวน 6 รายการ 29,580.00 18/02/2563 313/-/084/63 แขวงทางหลวงปัตตานี
แสดง 16 ถึง 30 จาก 130 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358