ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๓) ระหว่าง กม. ๑๐+๘๐๐ – กม.๑๓+๓๒๕ 16/08/2562 16/08/2562 พช.1/ 35 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
17 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062-กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/09/2562 14/08/2562 รบ.41/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ยางเรเดียลขนาด 245/70 R 16 จำนวน 4 เส้น รวม 1 รายการ (รถงานเงินทุน) 06/08/2562 06/08/2562 333/60/62/27 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
19 ซื้อแผ่นเทปสะท้อนแสง 07/08/2562 31/07/2562 641/60/62/327 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
20 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง-หนองกา ที่ กม.44+624 และ กม.46+236 02/08/2562 30/07/2562 eb-สพ.2/นก.2/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
21 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ จำนวน 6 รายการ (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง-หนองกา ที่ กม.44+624 และ กม.46+236 02/08/2562 30/07/2562 eb-สพ.2/นก.2/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
22 จ้างเหมาบำรุงปกติ รหัสงาน 21412 งานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ควบคุม 0302 ตอนเมืองเก่า-สุโขทัย ระหว่าง กม.162+380-กม.163+757 07/08/2562 25/07/2562 513-62-349 แขวงทางหลวงสุโขทัย
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจทางหลวงขนาดเล็ก ตามแบบมาตรฐานที่ ตร.กก.05/59 สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 7 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 01/08/2562 19/07/2562 บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ตง 26/2562 แขวงทางหลวงตรัง
24 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,125 ลิตร จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 01/07/2562 622/35/62/31 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
25 ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมัน ขนาดบรรจุ 6 กก. 01/07/2562 01/07/2562 517/85/62/400 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
26 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+675 10/09/2562 25/06/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) แขวงทางหลวงอ่างทอง
27 ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนแผนงานและมาตรฐาน 17/06/2562 17/06/2562 150/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
28 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าบริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม ทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0401 ตอนโคกแดง-หินกอง ระหว่าง กม.84+600-กม.84+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/06/2562 17/06/2562 432/จ/18/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
29 วัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ 19/06/2562 14/06/2562 622/35/62/30 แขวงทางหลวงมหาสารคาม
30 จ้างซ่อมกระจกและกันสาดด้านหน้าอาคารศูนย์ทดสอบสมรรถนะฯ 17/06/2562 12/06/2562 146/จ/60 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
แสดง 16 ถึง 30 จาก 87 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358