ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เพื่องานจ้างเหมาผลิตและติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,208 ต้น 19/09/2562 10/09/2562 สัญญาแก้ไขเพื่มเติมฉบับที่ 1 ลว.10 ก.ย. 62 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
17 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 334 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต่างระดับอ่างทอง – บ้านรอ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+010 - กม.2+675 10/09/2562 06/09/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) แขวงทางหลวงอ่างทอง
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงระยอง เพื่องานจ้างเหมาผลิต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/10/2562 02/09/2562 รย.36/2562 แขวงทางหลวงระยอง
19 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลักนำทางยางพาราสี่เหลี่ยม งานจ้างเหมา แผนรายประมาณการ แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 30/08/2562 30/08/2562 พช.1/ 41 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
20 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งหลักนำทางยางพาราสี่เหลี่ยม งานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ แผนยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ 30/08/2562 30/08/2562 พช.1/ 40 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
21 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำพูน เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 07/09/2562 27/08/2562 ลพ./29/2562 ลว.22 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
22 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงลำพูน เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 07/09/2562 27/08/2562 ลพ./29/2562 ลว.22 มี.ค. 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
23 งานจ้างเหมาทำการขยายผิวจราจรให้ได้มาตรฐานความกว้าง 12 เมตร ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.113+000 - กม. 124+300 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 9.581 กม. 28/08/2562 27/08/2562 สัญญาเลขที่ สน33/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
24 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน แก้วเพชรพลอย - ช่องตะโก (รวมแยกทางหลวงหมายเลข 3486) ระหว่าง กม.71+400 – กม.72+525 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/08/2562 26/08/2562 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) สก.22/2562 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
25 งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ 16/08/2562 16/08/2562 สพ.3/ทก.32/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
26 งานจัดซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปขนาด ๐.๕๐ x ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒,๗๐๐ ตร.ม. เพื่อใช้ในโครงการงานซ่อมโครงสร้างสะพาน (พื้นสะพาน) ในทางหลวงหมายเลข ๓๗๐๑ ตอน ถนนศรีนครินทร์-ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2562 16/08/2562 สพ.3/นล.41/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
27 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาและยกระดับการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๔) ระหว่าง กม.๑๓+๓๒๕ – กม.๑๕+๘๗๕ 16/08/2562 16/08/2562 พช.1/ 37 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
28 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ (ตอน ๓) ระหว่าง กม. ๑๐+๘๐๐ – กม.๑๓+๓๒๕ 16/08/2562 16/08/2562 พช.1/ 35 /2562 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
29 โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+062-กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/09/2562 14/08/2562 รบ.41/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
30 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ยางเรเดียลขนาด 245/70 R 16 จำนวน 4 เส้น รวม 1 รายการ (รถงานเงินทุน) 06/08/2562 06/08/2562 333/60/62/27 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 103 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358