ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา/ข้อตกลง)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.10+750 - กม.12+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 21/12/2561 สบ.7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
92 จ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย - เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.10+750 - กม.12+890 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 21/12/2561 สัญญาเลขที่ สบ.7/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
93 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0103 ตอนซับบอน – มวกเหล็ก ตอน 1 ระหว่าง กม.26+100-กม.27+900 (ขาเข้า กทม.) ปริมาณงาน 1.260 กิโลเมตร 25/12/2561 14/12/2561 สบ.3/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
94 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.116+014-กม.116+554 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 11/12/2561 สัญญาเลขที่ สบ.14/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
95 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 ตอนปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหว่าง กม.116+014-กม.116+554 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 11/12/2561 แขวงทางหลวงสระบุรี
96 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองแซง - สระบุรี ระหว่าง กม.25+902 - กม.28+863 เป็นช่วงๆ 01/07/2562 30/11/2561 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา สบ.9/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
97 ซื้อ หมึก FUJI XEROX DocuPrint 355d (CT-21937) 15/08/2562 29/11/2561 432/85/62/81 แขวงทางหลวงสระบุรี
98 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอน สักหลง - ด่านดู่ ที่ กม.๒๗๙+๗๒๙ ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๒๐๐๕ ตอน หล่มเก่า-วังบาล ที่ กม.๐+๐๐๐ 22/01/2562 28/11/2561 แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
99 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2561 22/11/2561 510/-/62/7 สำนักงานทางหลวงที่ 5
100 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง -ทางหลวงหมายเลข 3041 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองแซง-สระบุรี ระหว่าง กม.15+000–กม.24+230 เป็นช่วงๆ -ทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าช้าง – ป๊อกแป๊ก ระหว่าง กม.2+000 – กม.2+570 เป็นช่วงๆ ผลผลิต 3 แห่ง 13/03/2562 20/11/2561 สัญญาเลขที่ สบ.35/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
101 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 15/08/2562 19/11/2561 432/60/45/63 แขวงทางหลวงสระบุรี
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 30/11/2561 19/11/2561 641/60/62/28 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
103 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุน การบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ปริมาณงาน 6 หลัง และงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ของสำนักงานทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ (เชียงใหม่) 12/12/2562 25/10/2561 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
104 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุน การบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ (เชียงใหม่) ปริมาณงานงาน 2 หลัง 12/12/2562 24/07/2561 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
105 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุน การบำรุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจำปี 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ปริมาณงาน 6 หลัง และงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ของสำนักงานทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ (เชียงใหม่) 12/12/2562 23/05/2561 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 110 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358