ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 งานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.19+827 - กม.23+300 ปริมาณงาน 41,840 ตร.ม. 02/04/2563 01/05/2563 คค 06048/พ.5.1/e5/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
2 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2437 ตอนควบคุม 0100 ตอนสามแยกเกษตร-เทศบาลตำบลพิมาย ระหว่าง กม.0+496-กม.1+456 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 07/04/2563 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
3 จ้างเจาะนำและติดตั้ง Sheet Pile กันกินพังทลาย จำนวน 255 จุด ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 07/04/2563 07/04/2563 718/ขป/-/63/67 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
4 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (ชำรุดเสื่อมคุณภาพ) จำนวน 14 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 สค.(พ.)/2/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 ประกาศขายทอดตลาดอะไหล่เก่าที่ชำรุด (อะไหล่เก่าคืนซาก) จำนวน 3 รายการ 07/04/2563 07/04/2563 สค.(พ.)/1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 03/04/2563 03/04/2563 517/45/63/273 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
7 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป จำนวน 1 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 03/04/2563 03/04/2563 718/ขป/60/63/65 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
8 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยิืน ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง-สงเปือย ระหว่าง กม.1+335-กม.1+690(เป็นช่วงๆ) 03/04/2563 03/04/2563 คค 06025/พ.1/e12/2563 แขวงทางหลวงมุกดาหาร
9 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าและชุดเครื่องตัดเจาะถนนระบบโฮครอลิค (งานเงินทุนฯ) 03/04/2563 03/04/2563 แขวงทางหลวงอ่างทอง
10 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 ตอน วังสำราญ - วังสะพุง (ช่วงที่ 2) 03/04/2563 03/04/2563 คค 06114.2/eb.21/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเท่ียม ที่ กม.58+520 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 03/04/2563 eb-นฐ./16/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แสนตุ้ง - บ่อไร่ ที่ กม.๓๐+๕๐๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2563 02/04/2563 ประกาศลงวันที่ 2 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงตราด
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 02/04/2563 514/60/63/273 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 2337 ตอน ห้วยยาง – สองคอน ตอน 2 ระหว่าง กม.11 + 537 – กม.13 + 210 ปริมาณงาน 15,891.00 ตร.ม. 02/04/2563 02/04/2563 คค06054/พ.1/e/09/2563 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล1214 ตอน ควบคุม 0101 ตอน บ้านแก่ง-น้ำอ่าง ระหว่าง กม.4+372-กม.5+078(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง-วังผาชัน กม.37+315-กม-37-805(RT.เป็นช่วง ๆ) ทล1244 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำอ่าง-น้ำพี้ กม.4+061-กม.5+356(RT.เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 3 แห่ง (71 ต้น) 02/04/2563 02/04/2563 63037122009 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 836 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358