ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 38,570.00 03/07/2563 619/60/63/190 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๙ + ๓๑๓ LT. 1,200,000.00 03/07/2563 ยล.53/2563 แขวงทางหลวงยะลา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,400.00 02/07/2563 514/60/63/447 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ซื้อดินถม จำนวน 1,750 ลบ.ม. 236,250.00 02/07/2563 331/60/084/2563 แขวงทางหลวงระนอง
5 จ้างเหมาขนส่งพร้อมวางคาน BOX BEAM ยาว 20.00 เมตร จำนวน 42 คาน ในทางหลวงหมายเลข 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ที่ กม.28+480 และ กม.28+525 420,000.00 02/07/2563 718/ปศ/-/63/143 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
6 ประกาศขายตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 2,000.00 02/07/2563 อต.1/พ.4/2/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) 119,098.00 01/07/2563 - แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
8 ขายทอดตลาด วัสดุทั่วไป ชำรุด จำนวน 10 รายการ 126,165.00 01/07/2563 นว.2/15/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
9 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ เลขที่ สข.2/ข.4/2563 20,000.00 30/06/2563 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเลขที่ สข.2/4/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
10 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุดอจำนวน 93 รายการ 10,300.00 25/06/2563 นว.2/9/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
11 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุน จำนวน 1 รายการ 75,000.00 24/06/2563 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ.5/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 35,000,000.00 24/06/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
13 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 100,000.00 22/06/2563 ยกเลิกขายทอดตลาด แขวงทางหลวงอุทัยธานี
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 37,972.00 22/06/2563 619/45/63/187 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
15 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 15,000.00 18/06/2563 สทล.16 ขท.นศ.1.1/พ.4/253/2563 ลว 18 มิย. 63 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,066 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358