ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 18/11/2562 18/11/2562 517/45/63/56 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 ซ่อมเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/11/2562 15/11/2562 536/-/63/ยกเลิก/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
3 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารแบบตู้ (ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2562 15/11/2562 eb1/10/2563 กองการพัสดุ
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 14/11/2562 638/30/63/00023 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 14/11/2562 638/30/63/00023 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 14/11/2562 638/30/63/00020 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
7 ยกเลิกการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) 15/11/2562 12/11/2562 ศกจ.(พ.1)2563/1 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
8 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 5) 13/11/2562 12/11/2562 คค 06037/พ.4/1/2563 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
9 ซื้อรถยก ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตัน จำนวน 4 คัน 12/11/2562 12/11/2562 eb2-2/11/2563 กองการพัสดุ
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/11/2562 11/11/2562 626/35/ซ/30/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/11/2562 11/11/2562 331/60/013/2563 แขวงทางหลวงระนอง
12 62117087540 07/11/2562 06/11/2562 แขวงทางหลวงสุโขทัย
13 จ้างเหมาทำการ ถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) บริเวณร่องกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.50+500-กม.66+100 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 124,950.00 ตร.ม. เลขที่ 319/-/63/08 06/11/2562 06/11/2562 319/-/63/08 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ 06/11/2562 05/11/2562 632/63/019 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
15 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 31/10/2562 151/ลป.2/11/63/13 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 523 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358