ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดฯ เลขที่ ธบ./2/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 0.00 19/04/2564 ธบ./2/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
2 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด 0.00 19/04/2564 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด สพ.1/1/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
3 ขายทอดตลาดบ้านพักตำรวจทางหลวง ส.ทล5 กก.5 บก.ทล. จำนวน 6 หลัง 0.00 19/04/2564 แขวงทางหลวงพะเยา
4 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (W-Beam Guardrail) ชั้นที่ 1 ชนิดที่ 1 ความหนา 3.2 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์–ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.37+200–กม.95+157 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,400 ม.) 4,476,000.00 19/04/2564 ิbd.-สฎ.3/36/2564 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
5 งานจ้างเหมาทำการโครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก กิจกรรมพัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ระหว่าง กม.169+300 - กม.170+058 50,000,000.00 19/04/2564 eb สท/66/2564 แขวงทางหลวงสุโขทัย
6 การขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด เสือมสภาพ (งานเงินหมุนเวียน) 0.00 16/04/2564 คค 06012/พ.1/2/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
7 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(นอกเงินทุนฯ) 0.00 16/04/2564 อต.1/พ.4/7/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
8 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด(งานเงินทุนฯ) 0.00 16/04/2564 อต.1/พ.4/8/2564 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 25 รายการ 0.00 16/04/2564 ธบ./งท.1/2564 แขวงทางหลวงธนบุรี
10 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ 0.00 16/04/2564 คค 06012/พ.1/1/2564 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
11 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (นอกเงินทุน) ชำรุด 0.00 09/04/2564 กท./ท./8/2564 แขวงทางหลวงกรุงเทพ
12 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 0.00 09/04/2564 นธ.1/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส
13 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด 0.00 08/04/2564 ชบ.(ข)1/2564/02 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) จ.กระบี่ 1 แห่ง 600,000.00 08/04/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 17
15 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0202 ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ตอน 1 ที่ กม.132+311 (แยกบ่อแดง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 8,390.00 ตร.ม.) จำนวน 20 รายการ 20,000,000.00 08/04/2564 eb-สข1/36/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,755 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358