ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/09/2562 16/09/2562 517/35/62/561 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 33 รายการ 16/09/2562 16/09/2562 413/งท/05/2/2562 -ยกเลิก แขวงทางหลวงอยุธยา
3 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม.17+100 - กม.18+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/09/2562 13/09/2562 นบ./eb/38/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 12/09/2562 12/09/2562 คค 06049/พ.1/02/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
5 ซื้อป้ายเปลี่ยนข้อความได้ และอุปกรณ์ตรวจการณ์สำหรับรถปฏิบัติการบนทางหลวงพร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ชุด 11/09/2562 11/09/2562 eb2-1/12/2562 กองการพัสดุ
6 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ (เฉพาะหัวลาก) ยี่ห้อ SCANIA รุ่น P113 EL 6X4Z หมายเลข 61-6009-94-1 11/09/2562 09/09/2562 489/งท/ย/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโถงกลางและโดยรอบอาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/09/2562 09/09/2562 คค 06147/สถท.1/1/2562 สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง
8 จ้างก่อสร้างงานหล่อพื้นสะพานช่วง 30.00 เมตร ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2562 05/09/2562 คค 06115.3/ถน.100/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
9 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 15 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 คค 06114.1/(พ.4)/งท./03/2562 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
10 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่3 05/09/2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
11 ซื้อเสาวิทยุสื่อสารภาคสนาม แบบมือหมุน ความสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 05/09/2562 05/09/2562 ผจพ.1/ค/58/2562 กองการพัสดุ
12 จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมขนส่งและติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2562 05/09/2562 คค 06115.3/ถน.98/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
13 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 04/09/2562 04/09/2562 ยกเลิกประกาศกจ./eb/30/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
14 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน 04/09/2562 04/09/2562 พง.8/2562 แขวงทางหลวงพังงา
15 จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 44-9703-16-9 จำนวน 2 รายการ 03/09/2562 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.96/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 454 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358