ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/11/2561 15/11/2561 313/40/016/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ 09/11/2561 09/11/2561 517/60/62/46 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
3 วัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 13/11/2561 08/11/2561 431/70/62/51 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
4 วัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 13/11/2561 08/11/2561 431/70/62/51 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
5 วัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 13/11/2561 08/11/2561 431/70/62/51 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
6 วัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 13/11/2561 08/11/2561 431/70/62/51 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
7 วัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 13/11/2561 08/11/2561 431/70/62/51 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
8 วัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 13/11/2561 08/11/2561 431/70/62/51 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
9 วัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 13/11/2561 08/11/2561 431/7062/51 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358