ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88,250.00 20/01/2566 151/สด./60/66/4 ศูนย์สร้างทางลำปาง
2 การจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2566(เพิ่มเติม) รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1141 ตอนควบคุม 0100 ตอน ดอนจั่น-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.5+675-กม.6+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,150,000.00 03/02/2566 ชม.2/eb./ 32 /2566 ลว.25 ม.ค. 66 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,610.00 24/01/2566 151/ลป./60/66/5 ศูนย์สร้างทางลำปาง
4 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิธีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา – จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 4,374,000.00 02/02/2566 จบ./e/39/2566 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 5 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2159 ตอนควบคุม 0100 ตอน ชัยภูมิ- ห้วยยางดำ ตอน 2 513,748.00 01/02/2566 คค 06114.2/eb.30/2566 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 36-8080-16-8 จำนวน 4 รายการ 7,550.00 31/01/2566 419/งท/30/66/39 แขวงทางหลวงธนบุรี
7 ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อซ่อมยานพาหนะหมายเลข 44-9689-16-5 จำนวน 5 รายการ 8,030.00 31/01/2566 419/งท/30/66/38 แขวงทางหลวงธนบุรี
8 ซื้อวัสดุอะไหล่เพื่อซ่อมยานพาหนะหมายเลข 25-6991-16-4 จำนวน 4 รายการ 9,010.00 31/01/2566 419/งท/30/66/37 แขวงทางหลวงธนบุรี
9 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 10 รายการ 0.00 31/01/2566 คค06122/พ.4/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.00 25/01/2566 เลขที่ eb - ศ.๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,680.00 27/01/2566 151/ลป./60/66/7 ศูนย์สร้างทางลำปาง
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,680.00 17/01/2566 151/ลป./60/66/2 ศูนย์สร้างทางลำปาง
13 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 4 รายการ (งานเงินทุนฯ) 0.00 27/01/2566 สทล.11.1/พ.4/1/66 ลว. 28 ธ.ค. 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 11
14 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทดสอบแรงดึง ขนาด 200 ตัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,170,000.00 26/01/2566 eb1/20/2566 กองการพัสดุ
15 ซื้อธงชาติไทย จำนวน 8 ผืน 5,120.00 19/01/2566 417/85/66/64 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,938 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.