ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน 22 รายการ 21/01/2562 21/01/2562 คค.06147/สถท.1/ข.1/2562 สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 18/01/2562 554/60/62/121 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2562 18/01/2562 สท.1/35/2561 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
4 งานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2368 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.1+500-กม.2+250 และ กม.3+788-กม.4+625 18/01/2562 18/01/2562 คค 06051/พ.1/e/25/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
5 ประกาศยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุน จำนวน 3 รายการ 17/01/2562 17/01/2562 ประกาศลงวันที่ 17 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงตราด
6 งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำจุดบริการประชาชน ตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0203 ตอน ควนรา – หัวเตย ที่ กม.157+400 (บริเวณ ส.ทล.5 กก.2 บก.ทล.(สุราษฎร์ธานี)) 17/01/2562 17/01/2562 e-b สฎ.3/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ระหว่าง กม.216+350 - กม.216+800 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2562 17/01/2562 eb-หห.26/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0501 ตอน ร้องโพธิ์ – วังทอง ตอน 2 บริเวณ กม.250+749 รวมปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยว 17/01/2562 17/01/2562 eb ขท.พล.2/30/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
9 งานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ บนทางหลวงหมายเลข 347 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643-กม.49+141 ปริมาณงาน 1 สายทาง 14/01/2562 14/01/2562 ยกเลิกประกาศฯ เลขที่ อย./eb/20/2562 ลว. 28ธ.ค61 แขวงทางหลวงอยุธยา
10 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนหมุนเวียน 14/01/2562 11/01/2562 คค 06037/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
11 ประกาศขายทอดตลาดโคมไฟฟ้า ชำรุด จำนวน 522 ดวงโคม 11/01/2562 11/01/2562 สส.(ข)/2/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
12 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 36 รายการ 10/01/2562 10/01/2562 สทล.16.ขท.นศ.1.1/พ.4/10/2562 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
13 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน – บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.298+645 – กม.298+646 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,680 ตร.ม.) 10/01/2562 10/01/2562 จบ./e/25/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 09/01/2562 426/35/62/79 แขวงทางหลวงระยอง
15 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ลำพยนต์-เกษตรชัย ระหว่าง กม.220+972-กม.221+522 ปริมาณงาน 18,205.000 ตร.ม. 09/01/2562 09/01/2562 นว.2/e.28/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 87 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358