ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาทำงานถางป่า ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางกระสั้น - บางปะหัน ระหว่าง กม.20+643 - กม.49+141 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 356 ตอน บ้านหว้า - ปากกราน ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+401 (เป็นช่วงๆ) (บริเวณร่องกลางและไหล่ทาง) ปริมาณงาน 61,500 ตร.ม. 123,000.00 15/01/2564 - แขวงทางหลวงอยุธยา
2 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1.5 ตัน 4 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 18 คัน 6,480,000.00 15/01/2564 eb/งท/2/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน 10,566.00 14/01/2564 517/-/64/107 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
4 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (Pavement Marking) ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย – สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.66+800 – กม.83+900 (LT) เป็นช่วงๆ,ตอนควบคุม 0302 ตอนสิงห์ใต้ – สิงห์เหนือ ระหว่าง กม.83+900 – กม.84+450 (LT) ผลผลิต 1 แห่ง 2,000,000.00 14/01/2564 สห.(EB)/36/2564 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อวัสดึสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 2,800.00 13/01/2564 517/40/64/105 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
6 งานจ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2046 ตอนควบคุม 0101 ตอน เสลภูมิ - บ้านงิ้ว ระหว่าง กม.5+150 - กม.9+000 ปริมาณงาน 34,650 ตร.ม. 11,000,000.00 13/01/2564 คค 06049/พ.1/e/29/2563 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
7 จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 462,000.00 12/01/2564 สส(จ)/60/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกล ชำรุด ที่ควรจำหน่าย (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ 0.00 12/01/2564 ภก1/2564 แขวงทางหลวงภูเก็ต
9 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขรถ 44-0242-17-6 6,800.00 11/01/2564 422/งท/30/64/07 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขรถ 21-6600-15-9 10,600.00 11/01/2564 422/งท/30/64/06 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 530,000.00 11/01/2564 eb1/13/2564 กองการพัสดุ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต หุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒ ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๐+๕๐๐ - กม. ๑๐+๐๐๐ 8,519,220.00 11/01/2564 เลขที่ ศข. eb/31/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 28,131,000.00 08/01/2564 คค 06014(พ.1)/ 39 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 306 ตอน แคราย ถึง คลองบ้านใหม่ ระหว่าง กม. 14+550 ถึง กม. 16+650 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,000,000.00 08/01/2564 สทล. 13/e/71/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 13
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๙ ตอน เขาค่าย - เขาทะลุ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๖๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,360,000.00 07/01/2564 รน eb.38/2564 แขวงทางหลวงระนอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,576 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358