ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 20/06/2562 18/07/2562 208 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร ที่ กม.274+780 จำนวน 1 รายการ 12/07/2562 12/07/2562 619/ - /62/231 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
3 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ทางแยกไปจันทบุรี (สระแก้ว) - ทางแยกไปวัฒนานคร ที่ กม.274+780 จำนวน 1 รายการ 12/07/2562 12/07/2562 619/ - /62/231 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
4 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 2) 12/07/2562 12/07/2562 คค 06037/4/พ.4/3/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
5 จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 10/07/2562 10/07/2562 สำนักงานเลขานุการกรม
6 โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 307 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางคูวัด-แยกปทุมวิไล ระว่าง กม.4+200-กม.6+700 RT. 08/07/2562 08/07/2562 eb.21/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
7 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจังหวัดปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานคลองเปรม – สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาปทุมธานี ระหว่าง กม.1+740 – กม.4+570 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/07/2562 08/07/2562 eb.20/2562 แขวงทางหลวงปทุมธานี
8 จ้างเหมาดูดฝุ่นบนผิวทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 344 08/07/2562 08/07/2562 422/-/62/192 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562 03/07/2562 536/45/62/051 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
11 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 28/06/2562 151/ลป.2/11/62/71 ศูนย์สร้างทางลําปาง
12 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 28/06/2562 151/ลป.2/11/62/68 ศูนย์สร้างทางลําปาง
13 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2562 28/06/2562 151/ลป.2/11/62/69 ศูนย์สร้างทางลําปาง
14 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 28/06/2562 151/ลป.2/11/62/69 ศูนย์สร้างทางลําปาง
15 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 28/06/2562 151/ลป.2/11/62/70 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 379 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358