ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 สพ.1/4/2563 การขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ 17/01/2563 17/01/2563 สพ.1/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
2 งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุกภัย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.174+100 - กม.174+112 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 คค 06013/3/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
3 งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 1 ระหว่าง กม.24+600 - กม.24+650 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 คค 06013/2/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
4 งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+950 - กม.21+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 16/01/2563 16/01/2563 คค 06013/1/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
5 งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 7,000 เมตร เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย 16/01/2563 16/01/2563 คค 06114.2/eb.1/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 ขายครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด 16/01/2563 14/01/2563 คค.06039/พ.1/01/63 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
7 ยหเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,191 ลิตร 10/01/2563 10/01/2563 337/35/55/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2563 07/01/2563 คค 06048/พ.5.1/e30/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
9 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+700 - กม.1+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2563 07/01/2563 คค 06048/พ.5.1/e29/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
10 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 30 รายการ 06/01/2563 06/01/2563 สก.1/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
11 งานซื้อไม้คานกั้นอัตโนมัติ (ALB) 03/01/2563 03/01/2563 กท./eb.15/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
12 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ ๑ จำนวนรวม ๑๖ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/01/2563 03/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 27/12/2562 151/ลป.2/11/63/33 ศูนย์สร้างทางลําปาง
14 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 27/12/2562 151/ลป.2/11/63/33 ศูนย์สร้างทางลําปาง
15 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 27/12/2562 151/ลป.2/11/63/30 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 602 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358