ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 เช่าเครื่องจักร/ยานพาหนะ รถเครน 7 ตัน พร้อมติดตั้งกระเช้าปลายบูม จำนวน 1 คัน 6.40 17/09/2564 428/-/64/261 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
2 งานจัดซื้อทรายถม ลูกรัง หินคลุก จำนวน ๓ รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๖ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 578,950.00 17/09/2564 คค 06115.3/พต.117/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,200.00 10/09/2564 514/40/64/16 (ชส) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 1,600.00 16/09/2564 สท/60/64/230 แขวงทางหลวงสุโขทัย
5 ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. จำนวน 65 ต้น 110,500.00 16/09/2564 337/60/222/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
6 ซื้อโคมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 200 มม. ชนิด 2 ดวงโคม พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 3x3 นิ้ว ยาว 1.70 เมตร จำนวน 4 ชุด 88,000.00 16/09/2564 337/45/221/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
7 ซื้อน้ำมัน 2T จำนวน 100 กระป๋อง 10,500.00 16/09/2564 337/35/220/2564 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
8 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3282 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านไร่-ไร่ใหม่ ระหว่าง กม.5+732-กม.9+000 ระยะทาง 3.268 กม. ปริมาณงาน 30,561 ตร.ม.(รวมส่วนขยาย) 14,500,000.00 15/09/2564 อน./eb/69/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
9 งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านไร่-การุ้ง ระหว่าง กม.86+000-กม.86+745 ระยะทาง 0.745 กม. ปริมาณงาน 15,719 ตร.ม.(รวมส่วนขยาย) 13,500,000.00 15/09/2564 อน./eb/68/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
10 งานจ้างเหมาทำการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 333 ตอนควบคุม 0302 ตอน การุ้ง-อุทัยธานี ระหว่าง กม.135+026-กม.139+580 ระยะทาง 4.554 กม. ปริมาณ 55,558 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 20,000,000.00 15/09/2564 อน./eb/70/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
11 งานจ้างเหมาทำการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านโคก-แยกเขาตะพาบ ระหว่าง กม.34+859-กม.38+315 ระยะทาง 3.456 กม.. ปริมาณ 31,899 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 13,000,000.00 15/09/2564 อน./eb/72/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
12 งานจ้างเหมาทำการโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3013 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทัพทัน-คลองแบ่ง ระหว่าง กม.19+732-กม.28+801(เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 3.152 กม.. ปริมาณ 31,617 ตร.ม. (รวมส่วนขยาย) 13,000,000.00 15/09/2564 อน./eb/71/2564 แขวงทางหลวงอุทัยธานี
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ๙.๐๐ ม. ตามแบบมาตรฐานทางหลวงเลขที่ DWG No.EE-๑๐๕ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ปากน้ำ - โรงพยาบาลสรรคบุรี ระหว่าง กม.๑๓๐+๖๘๐ - กม.๑๔๑+๗๓๕ บริเวณร่องกลาง ขาเข้า , ขาออก กทม. (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๑๕๕ ต้น 7,500,000.00 15/09/2564 - แขวงทางหลวงชัยนาท
14 จ้างก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณงาน ๔ แห่ง โครงการงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๘ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี-บ้านแหลมฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 918,614.87 14/09/2564 คค 06115.3/พอ.114/2564 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 2,700.00 14/09/2564 638/30/64/00177 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,924 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358