ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 21/05/2562 21/05/2562 619/-/62/183 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
2 ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 21/05/2562 กองฝึกอบรม
3 ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 21/05/2562 กองฝึกอบรม
4 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชำรุด(งานเงินทุน) 22/05/2562 21/05/2562 คค 06020/พ.5.3/2/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
5 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 14/05/2562 14/05/2562 619/62/17 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
6 ยกเลิกประกาศ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 13/05/2562 13/05/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
7 ยกเลิกประกาศ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 10/05/2562 10/05/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
8 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ 10/05/2562 10/05/2562 สทล.11.1/พ.4/2/62 ลว. 28 มีนาคม ื62 สำนักงานทางหลวงที่ 11
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ 14/05/2562 08/05/2562 จบ./พ.4/2/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งสเริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทยลาว) ระหว่าง กม.496+916 - กม.500+859 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.943 กม. 10/05/2562 08/05/2562 E คค06023/พ.5.1/18/2561 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 จ้างผลิตป้านไวนิล จำนวน 1 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 619/-/62/177 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
12 งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 1 PS. เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 08/05/2562 08/05/2562 คค 06114.2/eb.65/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 07/05/2562 07/05/2562 eb1/19/2562 กองการพัสดุ
14 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2562 03/05/2562 324/35/62/104 แขวงทางหลวงภูเก็ต
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2562 03/05/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
แสดง 1 ถึง 15 จาก 323 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358