ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 จ้างซ่อมและเปลี่ยนป้ายเตือนที่กลับรถข้างหน้าและป้ายเตือนทางแยกข้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ สาย 346 ที่ กม.56+600(เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2562 25/03/2562 336/-/14/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับครุภัณฑ์หมายเลข 7440-002-0402-44 25/03/2562 22/03/2562 085/40/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 22/03/2562 22/03/2562 336/45/85/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ 25/03/2562 21/03/2562 433/60/62/239 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
5 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 22/03/2562 21/03/2562 336/35/84/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 จ้างซ่อมและเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม.(ตันไม่มีหมายเลข)พร้อมกิ่งเดียว สาย 346 ที่ กม.64+500(ขวาทาง) 21/03/2562 21/03/2562 336/-/13/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,095 ลิตร 21/03/2562 20/03/2562 336/35/ด(อ)/1/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 ซื้อหินคลุกสำหรับงานพื้นทาง (มาตรฐานที่ ทล.- ม. 201/2544) (ขนาดคละของวัสดุพื้นทางหินคลุก ร้อยละที่ผ่านตะแกรงโดยมวล เกรด A, B เท่านั้น) จำนวน 11,842 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์(ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2 21/03/2562 20/03/2562 เลขที่ ศข. eb/29/2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 งานจ้างผลิตและขนส่ง SAND FILL ปริมาณงาน 4,550 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา ระหว่าง กม.150+500 - กม.154+000 รวมระยะทาง 3.500 กม. 20/03/2562 20/03/2562 คค 06114.2/eb.62/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.PIPE CULVERTS จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.82+700 - กม.86+400 20/03/2562 20/03/2562 ศกจ.(พ.1)/eb.26/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 20/03/2562 19/03/2562 433/60/62/327 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
12 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในงานโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งเมียนมาร์) ที่ กม.17+127 – กม.17+507 19/03/2562 19/03/2562 718/มส/60/62/70 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
13 ซื้อวัสดุรั้วสำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างรั้วบริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 (ฝั่งไทย) ที่ กม.16+747 – กม.17+127 19/03/2562 19/03/2562 718/มส/60/62/69 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
14 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด(งานเงินทุนฯ) 19/03/2562 19/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
15 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด(งานเงินทุนฯ) 19/03/2562 19/03/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
แสดง 1 ถึง 15 จาก 244 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358