ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
1 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 17,100,000.00 28/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
2 โครงการจ้างผลิตเครื่องจักรกล สำหรับจ้างผลิตรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบติดเครื่องยกแขนตรง (Telescopic) ขนาดไม่น้อยกว่า 7.0 ตัน-เมตร พร้อมกระเช้างานไฟฟ้า จำนวน 18 คัน 17,100,000.00 25/09/2563 eb/งท/1/64 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,935.20 23/09/2563 514/-/63/600 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
4 งานจ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์บริการข้อมูล Call Center 25,500,000.00 23/09/2563 กท./eb.51/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
5 งานจ้างเหมาวงจรเช่าสำหรับสื่อสารข้อมูล พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ และบริหารจัดการการใช้งาน (Service) ตามความต้องการของหน่วยงาน 7,000,000.00 23/09/2563 กท./eb.45/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
6 งานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 10,332,000.00 23/09/2563 กท./eb.36/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
7 งานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 47,478,000.00 23/09/2563 กท./eb.35/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 3 รายการ 0.00 22/09/2563 437/พ.4/4/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
9 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดรถตู้ตำรวจทางหลวง ครั้งที่ 1 0.00 21/09/2563 สทล.15 ขท.นครปฐม.1/พ./14/2563 ลว.31 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ 0.00 21/09/2563 จบ./พ.2/1/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 ซื้อเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 149 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,150.00 21/09/2563 ผจพ.1/ค/37/2563 กองการพัสดุ
12 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ (90 หน่วย) (ครั้งที่ 2) 0.00 17/09/2563 คค 06043/พ.1/6/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
13 จ้างเจียร์จานเบรค 1 รายการ 500.00 16/09/2563 555/-/63/100 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
14 วัสดุสำนักงาน 1 รายการ 1,560.00 16/09/2563 555/40/63/99 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
15 ขายทอดตลาดรถตำรวจทางหลวงชำรุด (ครั้งที่ 2) 0.00 16/09/2563 คค 06043/พ.4/5/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,196 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358