ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาเส้นทางการคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงจุดเสี่ยงบนเส้นทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนควบคุม 0301 ตอน ไชโย - สิงห์ใต้ ระหว่าง กม.73+710 - กม.74+240 25,000,000.00 18/06/2563 สทล.11/48/2563 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 11
17 จ้างก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck rest area) พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักพังงา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน อ่าวเคย - บางนายสี จ.พังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 259,461,000.00 17/06/2563 สคน./e-85/2563 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
18 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนันสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู กม.ที่ 38+775 กม.40+727 31,530,000.00 16/06/2563 คค 06039/พ.1/33/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
19 ขายทอดตลาดครุภัณพ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 9 รายการ 1,000.00 15/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.3/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
20 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ 1,500.00 15/06/2563 สทล.3 ขท.มุกดาหาร.1/พ.2/พิเศษ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,130.00 12/06/2563 514/60/63/408 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
22 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) 8,900.00 12/06/2563 คค 06047/พ.4/02/2563 แขวงทางหลวงยโสธร
23 งานซื้อแผ่นเหล็ก 0.15 X 2.00 X 0.016 ม. ขนาดรู 0.025 X 0.09 เมตร จำนวน 8 รู ตามมาตรฐาน มอก.1479 SS400 จำนวน 722 แผ่น (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 584,820.00 11/06/2563 eb-สพ.2/หศ.3/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
24 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 357 กก./ตร.ซม. และส่วนผสมปูนซีเมนต์ประเภทหนึ่งไม่ต่ำกว่า 350 กก./ลบ.ม. จำนวน 470 ลบ.ม. (ส่งศูนย์ฯ) เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 1,034,000.00 11/06/2563 eb-สพ.2/หศ.2/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
25 งานซื้อเหล็กเส้นกลม RB 9 SR 24 ยาว 12.00 ม. ตามมาตรฐาน มอก. 20 - 2559 เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร เพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 228 ตอนควบคุม 0201 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบุญเรือง ระหว่าง กม.52+900 - กม.53+984 657,030.00 11/06/2563 eb-สพ.2/ทศ.1/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
26 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0601 ตอน สี่แยกช้างเผือก-ปัว ระหว่างกม.396+143 - กม.407+630 (เป็นช่วงๆ) 6,993,275.00 11/06/2563 eb นน.2/32/2563 แขวงทางหลวงน่านที่ 2
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 27,804.00 10/06/2563 425/60/63/293 แขวงทางหลวงตราด
28 ซื้อเหล็กรูปพรรณ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ทางหลวงหมายเลข 11 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1045 (แยกวังสีสูบ) 3,406,509.00 10/06/2563 e-สพ.1/วส/58/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
29 5126063/269 ลว. 5 มิ.ย. 2563 Hot Mix จำนวน 27 ตัน 43,470.00 09/06/2563 5126063/269 แขวงทางหลวงตากที่ 1
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งานฉุกเฉิน) 40,762.00 09/06/2563 413/60/63/3 (งานฉุกเฉิน) ยกเลิกประกาศผู้ชนะ แขวงทางหลวงอยุธยา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,066 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358