ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลกระดังงาและตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 07/06/2562 07/06/2562 eb-สส/37/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
17 จ้างแบบเบ็ดเสร็จ 2 รายการ 06/06/2562 06/06/2562 619/62/20 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
18 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 3127 ตอน มาบโป่ง - หัวไผ่ ระหว่าง กม.6+992 - กม.18+735 06/06/2562 06/06/2562 422/-/62/294 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
19 ประกวดราคาจ้างโครงการล้อมย้ายต้นไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ ทางหลวงหมายเลข 118 ตอนควบคุม 0201 ตอน ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ ระหว่าง กม.52+750 - กม.62+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (358 ต้น) 06/06/2562 06/06/2562 e-ชร.1/30/2562 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
20 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน จำนวน 2 รายการ 06/06/2562 06/06/2562 คค 06037/พ.4/2/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
21 งานบูรณะสะพานข้ามทางแยกต่างระดับสุขาภิบาล 2 - 3 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 31/05/2562 31/05/2562 สส./e-22/2562 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักก่อสร้างสะพาน
22 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 30/05/2562 29/05/2562 313/60/150/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
23 ซื้อรถบริการอัดฉีด ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 7 คัน 29/05/2562 29/05/2562 eb1/22/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กองการพัสดุ
24 จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง ๑๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ณ โครงการงานซ่อมพื้นสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๔๑ ตอน ศรีราชา - อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2562 28/05/2562 คค 06115.3/ศช.83/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
25 จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมยกวาง จำนวน ๒๐ คาน ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๙ ตอน น้ำตกวังก้านเหลือง - ลำนารายณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2562 28/05/2562 คค 06115.3/นว.82/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
26 จ้างก่อสร้างงานหล่อเสาเข็มพร้อมตอก จำนวน ๒ รายการ ณ โครงการงานก่อสร้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๙ ตอน ท่ามะกา - แสนตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/05/2562 28/05/2562 คค 06115.3/ทก.79/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
27 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.241+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/05/2562 24/05/2562 eb-หห.35/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
28 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล(งานเงินทุนหมุนเวียน) รถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน 1 รายการ 18/06/2562 22/05/2562 สฎ. 7/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
29 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล(งานเงินทุนหมุนเวียน) รถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน 1 รายการ 18/06/2562 22/05/2562 สฎ. 7/2562 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)
30 จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ 21/05/2562 21/05/2562 619/-/62/183 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 354 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358