ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 จ้างก่อสร้างงานหล่อพื้นสะพานช่วง 30.00 เมตร ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2562 05/09/2562 คค 06115.3/ถน.100/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
17 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 15 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 คค 06114.1/(พ.4)/งท./03/2562 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
18 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่3 05/09/2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
19 ซื้อเสาวิทยุสื่อสารภาคสนาม แบบมือหมุน ความสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 05/09/2562 05/09/2562 ผจพ.1/ค/58/2562 กองการพัสดุ
20 จ้างก่อสร้างงานหล่อคานคอนกรีตอัดแรงช่วง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมขนส่งและติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2562 05/09/2562 คค 06115.3/ถน.98/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
21 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.92+000-กม.96+410 ปริมาณงาน 4.41 กม. 04/09/2562 04/09/2562 ยกเลิกประกาศกจ./eb/30/2562 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
22 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน 04/09/2562 04/09/2562 พง.8/2562 แขวงทางหลวงพังงา
23 จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 44-9703-16-9 จำนวน 2 รายการ 03/09/2562 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.96/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
24 จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 41-5101-79-2 จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.95/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
25 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถหมายเลข 25-6651-99-7 จำนวน 2 รายการ 03/09/2562 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.94/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
26 ซื้ออะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 03/09/2562 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.93/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
27 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 03/09/2562 03/09/2562 ขท.กระบี่.งท.92/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
28 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนฯ) จำนวน 1 รายการ 04/09/2562 03/09/2562 สทล.10ขท.นครราชสีมาที่ 2.1.3/5366 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
29 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 73 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 29/08/2562 324/40/62/151 แขวงทางหลวงภูเก็ต
30 งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ่ายปรับซ่อม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.65+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 29/08/2562 29/08/2562 eb-สส/41/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 462 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358