ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
16 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1357 ตอน ทางเข้าเขื่อนภูมิพล ที่ กม.3+153 22/11/2562 22/11/2562 718/ขภ/60/63/5 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
17 โครงการผลิตตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงซ่อมสร้างเครื่องจักรกล สำหรับจ้างติดตั้งชุดลากพ่วงกับรถบรรทุก 6 ตัน 6 ล้อ สำหรับลากจูงรถพ่วงรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด 8.5 ตัน จำนวน 22 คัน 22/11/2562 22/11/2562 eb/งท/4/2563 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
18 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ 23/11/2562 21/11/2562 558/30/63/7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
19 จ้างเหมาแก้ไขดินคอสะพานสไลด์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2562 21/11/2562 514/63-49 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
20 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 21/11/2562 21/11/2562 422/งท/30/63/07 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
21 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข ๗๑๐๕ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) 21/11/2562 21/11/2562 พง.1/2563 แขวงทางหลวงพังงา
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 20/11/2562 514/30/63/8 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
23 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 21/11/2562 20/11/2562 422/งท/30/63/07 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
24 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 20/11/2562 20/11/2562 638/30/63/00033 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) ครั้งที่ 2 จำนวน 15 รายการ 20/11/2562 20/11/2562 คค 06114.1/(พ.4)/งท./01/2563 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
26 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ 20/11/2562 19/11/2562 พ.1/1/2563 แขวงทางหลวงยะลา
27 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 19/11/2562 514/45/63/44 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
28 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 18/11/2562 18/11/2562 517/45/63/56 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
29 ซ่อมเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) 15/11/2562 15/11/2562 536/-/63/ยกเลิก/001 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
30 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารแบบตู้ (ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/11/2562 15/11/2562 eb1/10/2563 กองการพัสดุ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 550 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358