ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
301 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 1 คัน (งานเงินทุน) 27/12/2561 26/12/2561 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
302 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ (งานนอกเงินทุนฯ) 25/12/2561 25/12/2561 พช.๑ / (พ.๔) /๐๑/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
303 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ (งานนอกเงินทุนฯ) 25/12/2561 25/12/2561 พช.๑ / (พ.๔) /๐๑/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
304 ประกาศผลขายทอดตลาด เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 25/12/2561 คค 06053/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
305 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายผ้าไวนิล ประชาสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 25/12/2561 25/12/2561 517/-/62/139 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
306 งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ระหว่าง แกม.12+348 - กม.39+206 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/12/2561 25/12/2561 นย./e/13/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
307 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) ครั้งที่ 3 จำนวน 23 รายการ 25/12/2561 25/12/2561 รน.1/2562 แขวงทางหลวงระนอง
308 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 25/12/2561 สค.(พ.)/งท./1/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
309 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 24/12/2561 24/12/2561 แขวงทางหลวงสระบุรี
310 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ7-8) แขวงทางหลวงพิจิตร (1หลัง) 24/12/2561 24/12/2561 พจ.E-23/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
311 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2561 24/12/2561 รย./eb./32/2562 แขวงทางหลวงระยอง
312 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ระหว่าง กม.18+592 - กม.32+360 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง 24/12/2561 24/12/2561 คค 06070/2307/2561 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
313 จ้างซ่อมเครื่องชั่ง OHAUS D31P30BR จำนวน 1 ตัว 21/12/2561 21/12/2561 755/-/62/204 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
314 งานจ้างเหมาติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร ขนาด ๑๒ นิ้ว สูง ๔๕ เมตร โดยก่อสร้างที่บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงท่าแซะ (เขาพาง) ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอนวังครก – เสียบญวณ ที่ กม.๔๗๘+๓๐๐ LT. จำนวน 18/12/2561 18/12/2561 - แขวงทางหลวงชุมพร
315 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 18/12/2561 18/12/2561 624/จ.62/075 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 301 ถึง 315 จาก 354 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358