ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
301 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 20/02/2562 18/02/2562 51960/62/182 แขวงทางหลวงพิจิตร
302 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 20/02/2562 18/02/2562 51960/62/179 แขวงทางหลวงพิจิตร
303 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/02/2562 16/02/2562 336/60/71/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
304 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 15 รายการ 18/02/2562 15/02/2562 336/85/70/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
305 วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/02/2562 15/02/2562 336/40/ด/24/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
306 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 15/02/2562 15/02/2562 638/30/62/00088 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
307 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 15/02/2562 15/02/2562 638/30/62/00088 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
308 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 15/02/2562 15/02/2562 336/35/คจ.2/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
309 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 22/02/2562 14/02/2562 336/งท/35/45/62 แขวงทางหลวงนครปฐม
310 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ หมายเลข 7104 จำนวน 1 คัน 14/02/2562 14/02/2562 พง.5/2562 แขวงทางหลวงพังงา
311 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 9 รายการ 05/03/2562 14/02/2562 ผอพ/จ/7/2562 กองการพัสดุ
312 งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน 14,928 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2 ระหว่าง กม. 16+550- กม. 17+200 และ กม. 17+900 - กม. 20+250 รวมระยะทาง 3.000 กม. 14/02/2562 14/02/2562 เลขที่ ศข.eb/23/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
313 จำหน่ายพัสดุ อะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (เศษเหล็ก) และยางเก่าชำรุด (งานเงินทุน) 15/02/2562 14/02/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
314 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12/02/2562 12/02/2562 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
315 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทันฯ) จำนวน 1 รายการ 06/03/2562 11/02/2562 คค 06119/พ.5.2/3/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 301 ถึง 315 จาก 462 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358