ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
316 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.3+127.640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2561 18/12/2561 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/3607 แขวงทางหลวงอ่างทอง
317 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ Logistics และขนส่ง สาธารณะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน งานพัฒนาทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.89+515 - กม.90+000 (รวมทางใน Interchange หินกอง) 18/12/2561 18/12/2561 36/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
318 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอนโนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.398+560 - กม.399+736 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 17/12/2561 623/-/62/136 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
319 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ที่ กม.18+982 อำเภอโพธาราม (ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางแยกระหว่างทางหลวงหมายเลข 3291 กม.18+982 กับทางเข้าศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินเขาชะงุ้ม 17/12/2561 17/12/2561 eb-รบ.14/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี
320 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2230 2092 17/12/2561 17/12/2561 624/จ.62/071 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
321 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 09/01/2562 17/12/2561 426/40/62/65 แขวงทางหลวงระยอง
322 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 18/12/2561 17/12/2561 313/60/043/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
323 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 17/12/2561 14/12/2561 624/จ.62/068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
324 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 14/12/2561 14/12/2561 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
325 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒๑+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๓+๘๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/12/2561 14/12/2561 eb-ชพ.๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชุมพร
326 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 22 2096 17/12/2561 12/12/2561 624/จ.62/064 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
327 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 12/12/2561 514/60/62/88 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
328 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ASPHALT HOT MIX RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 3222 ตอนควบคุม 0100 ตอนแก่งคอย-เขาเพิ่ม ระหว่าง กม.1+500 - กม.3+500 (เป็นช่วงๆ) 13/12/2561 12/12/2561 สบ.(E)/2/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
329 จ้างซ่อมรถหมายเลข 22-2215-10 ทะเบียน ฎถ-3153 ยี่ห้อ Benz ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 4 รายการ 13/12/2561 04/12/2561 260/ก/62/13 ส.ทล.1 (อ่อนนุช)
330 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 04/12/2561 04/12/2561 517/60/62/100 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แสดง 316 ถึง 330 จาก 354 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358