ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
316 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 1,500 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1108 ตอน ค่ายพระเจ้าตาก - นาโบสถ์ ที่ กม.0+770 11/02/2562 11/02/2562 718/คน/60/62/33 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
317 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 11/02/2562 11/02/2562 ที่ สทล.17.1/2/2562 ลว.16 ม.ค.62 สำนักงานทางหลวงที่ 17
318 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 46-6473-05-1 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) 14/02/2562 08/02/2562 336/งท/30/44/62 แขวงทางหลวงนครปฐม
319 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อม รถหมายเลข 20-6168-08-5 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) 14/02/2562 08/02/2562 336/งท/-/36/62 แขวงทางหลวงนครปฐม
320 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/02/2562 08/02/2562 336/85/69/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
321 จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.11+922 - กม.12+480 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2562 08/02/2562 คค 06050/ม.2/e-21/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
322 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด เสื่อมสภาพ (งานเงินทุนฯ) 08/02/2562 08/02/2562 คค 06012/พ.1/1/2562 แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
323 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/03/2562 07/02/2562 619/30/62/29 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
324 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 1 รายการ 08/02/2562 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
325 วัสดุยานพาหนะ 08/02/2562 07/02/2562 638/30/62/00076 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
326 วัสดุยานพาหนะ 08/02/2562 07/02/2562 638/30/62/00071 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
327 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่มีส่วนประกอบของยางพารา สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ปริมาณงาน 80 แห่ง (1,155 ต้น) 21/02/2562 07/02/2562 เลขที่ Eb 06020/พ.5.1/30/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
328 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.3+127.640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2562 07/02/2562 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/297 แขวงทางหลวงอ่างทอง
329 จ้างซ่อมและเปลี่ยนป้ายเตือนเครื่องหมายลูกศรคู่และป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง ทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.53+100(บริเวณสะพานกลับรถ) 06/02/2562 06/02/2562 336/-/10/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
330 วัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทาง ตอน บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000 - กม.146+650 06/02/2562 06/02/2562 151-บก.2/35/62/037 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 316 ถึง 330 จาก 462 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358