ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ 28/08/2562 28/08/2562 619/35/62/79 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
32 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ (นอกเงินทุน) จำนวน 2 รายการ 29/08/2562 27/08/2562 สห.(ข)/2/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
33 ซื้อกระดาษ Thermal จำนวน 28,080 ม้วน 27/08/2562 27/08/2562 กท./eb.36/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
34 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด 26/08/2562 26/08/2562 คค06045/พ.1/4/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
35 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด 26/08/2562 26/08/2562 คค06045/พ.1/4/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2562 23/08/2562 62087449291 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
37 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถปิคอัพสองตอน ยี่ห้อ TOYOTA VIGO หมายเลข44-9258-13-0 22/08/2562 22/08/2562 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
38 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 4 รายการ 22/08/2562 22/08/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
39 ซื้ออะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ 21/08/2562 21/08/2562 ขท.กระบี่.งท.89/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
40 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 18 รายการ 26/08/2562 21/08/2562 437/พ.4/10/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
41 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 3) 21/08/2562 21/08/2562 คค 06037/พ.4/4/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
42 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟกะพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ทางหลวงหมายเลข 331 02/09/2562 20/08/2562 422/-/62/456 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
43 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2562 20/08/2562 514/-/62/564 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
44 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) (ครั้งที่ 4) จำนวน 1 รายการ 21/08/2562 20/08/2562 437/พ.4/9/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
45 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 20/08/2562 20/08/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 462 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358