ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1167 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่กลองใหม่-เขตแดนไทย/พม่า ที่ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20,000,000.00 09/06/2563 ตก.2/e47/2563 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
32 (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนยกระดับโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.117 ตอนควบคุม 0403 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน ระหว่าง กม.262+560-กม.265+000 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนข้น จังหวัดอุตรดิตถ์ 36,000,000.00 09/06/2563 62087078435 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
33 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4(1301) ตอน เขาพับผ้า-พัทลุง 499,788.00 08/06/2563 314/-/63/245 แขวงทางหลวงพัทลุง
34 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๓๓+๙๐๐ - กม.๓๔+๔๒๐ ปริมาณงาน ๑๔ ต้น 401,450.00 08/06/2563 615/-/63/38 แขวงทางหลวงสุรินทร์
35 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวความสูง 9.00 ม. (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS) ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอนควบคุม 41430100 ตอน ซอยสิบ – บ้านกรูด ระหว่าง กม.26+600 - กม.27+600 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง (38 ต้น) 2,000,000.00 08/06/2563 สฎ.2/eb/23/2563 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2(กาญจนดิษฐ์)
36 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 147,018.00 04/06/2563 ผจพ.1/ค/10/2563 กองการพัสดุ
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 400,000,000.00 03/06/2563 สท.1/51/2563 สำนักก่อสร้างทางที่ 1
38 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4049 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.4+520 - กม.5+615 จำนวน 41 รายการ ระยะทาง 1.095 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 แห่ง 12,000,000.00 02/06/2563 eb-พท.24/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
39 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 147,018.00 02/06/2563 ผจพ.1/ค/10/2563 กองการพัสดุ
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งานฉุกเฉิน) 337,000.00 02/06/2563 ประกาศยกเลิกผู้ชนะงานฉุกเฉิน 1 แขวงทางหลวงอยุธยา
41 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล) 2,728,000.00 02/06/2563 ศกจ.(พ.4)/2563/3 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
42 บ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,200.00 29/05/2563 151/ลป.2/11/63/68 ศูนย์สร้างทางลําปาง
43 บ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,900.00 29/05/2563 151/ลป.2/11/63/ุต ศูนย์สร้างทางลําปาง
44 บ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,500.00 29/05/2563 151/ลป.2/11/63/70 ศูนย์สร้างทางลําปาง
45 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,000.00 29/05/2563 151/ลป.2/11/63/67 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,066 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358