ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
31 ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 21/05/2562 กองฝึกอบรม
32 ซื้อหมึกพิมพ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 21/05/2562 กองฝึกอบรม
33 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชำรุด(งานเงินทุน) 22/05/2562 21/05/2562 คค 06020/พ.5.3/2/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
34 จ้างซ่อมแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 รายการ 14/05/2562 14/05/2562 619/62/17 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
35 ยกเลิกประกาศ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 13/05/2562 13/05/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
36 ยกเลิกประกาศ จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 10/05/2562 10/05/2562 - แขวงทางหลวงพังงา
37 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ 10/05/2562 10/05/2562 สทล.11.1/พ.4/2/62 ลว. 28 มีนาคม ื62 สำนักงานทางหลวงที่ 11
38 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ 14/05/2562 08/05/2562 จบ./พ.4/2/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งสเริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทยลาว) ระหว่าง กม.496+916 - กม.500+859 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.943 กม. 10/05/2562 08/05/2562 E คค06023/พ.5.1/18/2561 แขวงทางหลวงหนองคาย
40 จ้างผลิตป้านไวนิล จำนวน 1 รายการ 08/05/2562 08/05/2562 619/-/62/177 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
41 งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 1 PS. เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย สาย กรุงเทพ - นครราชสีมา 08/05/2562 08/05/2562 คค 06114.2/eb.65/2562 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
42 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 07/05/2562 07/05/2562 eb1/19/2562 กองการพัสดุ
43 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2562 03/05/2562 324/35/62/104 แขวงทางหลวงภูเก็ต
44 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2562 03/05/2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ที่ กม.107+538 01/05/2562 01/05/2562 642/60/62/192 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 354 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358