ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
496 61127456933 27/12/2561 27/12/2561 310/B/30/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
497 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 27/12/2561 27/12/2561 517/30/62/62 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
498 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาด สพ.1/3/2562 27/12/2561 27/12/2561 สพ.1/3/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
499 จ้างก่อสร้างงานอาคารสถานที่ (แบบตู้ยามตำรวจทางหลวง 9H/35 - 1/1, 1/2) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี กม.39+800 ด้านขวาทาง (ริมถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2561 26/12/2561 สค./e/15/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
500 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด จำนวน 1 คัน (งานเงินทุน) 27/12/2561 26/12/2561 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
501 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ (งานนอกเงินทุนฯ) 25/12/2561 25/12/2561 พช.๑ / (พ.๔) /๐๑/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
502 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ (งานนอกเงินทุนฯ) 25/12/2561 25/12/2561 พช.๑ / (พ.๔) /๐๑/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
503 ประกาศผลขายทอดตลาด เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 25/12/2561 คค 06053/พ.4/1/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
504 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายผ้าไวนิล ประชาสัมพันธ์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 25/12/2561 25/12/2561 517/-/62/139 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
505 งานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3312 ตอน ลำลูกกา - คลอง 16 ระหว่าง แกม.12+348 - กม.39+206 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/12/2561 25/12/2561 นย./e/13/2562 แขวงทางหลวงนครนายก
506 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) ครั้งที่ 3 จำนวน 23 รายการ 25/12/2561 25/12/2561 รน.1/2562 แขวงทางหลวงระนอง
507 ขายทอดตลาดเครื่องจักร / ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 26/12/2561 25/12/2561 สค.(พ.)/งท./1/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
508 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 24/12/2561 24/12/2561 แขวงทางหลวงสระบุรี
509 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ7-8) แขวงทางหลวงพิจิตร (1หลัง) 24/12/2561 24/12/2561 พจ.E-23/2562 แขวงทางหลวงพิจิตร
510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2561 24/12/2561 รย./eb./32/2562 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 496 ถึง 510 จาก 554 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358