ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
496 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรที่อนุมัติให้จำหน่าย งานเงินทุน จำนวน 19 รายการ ครั้งที่ 3 66,000.00 29/01/2563 พ.1/5/2563 แขวงทางหลวงยะลา
497 ขายทอดตลาด ยางนอกขนาดต่างๆ ชำรุด และเศษเหล็ก (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 1,600.00 28/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
498 งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2335 ตอน ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+795 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 9,999,000.00 28/01/2563 ศก.2/1/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
499 งานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สายทางควบคุมของแขวงอุบลราชธานีที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ระหว่าง กม.2+600 - กม.4+240 ปริมาณ 1 แห่ง 70,000,000.00 28/01/2563 คค06125/พ.1/e/7/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 9
500 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดเครื่องจักร - ยานพาหนะ ชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 2) 26,500.00 27/01/2563 สส(ข)/2/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
501 ซื้อยางเรเดียล ขนาด244/70 R16 จำนวน 4 เส้น 20,000.00 23/01/2563 433/30/63/30 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
502 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ 8,217.60 23/01/2563 312/45/63/52 แขวงทางหลวงยะลา
503 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ 12,898.85 22/01/2563 312/45/63/60 แขวงทางหลวงยะลา
504 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 792,000.00 21/01/2563 eb1/16/2563 กองการพัสดุ
505 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 30 รายการ 7,500.00 20/01/2563 สก.3/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
506 งานจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณด่านฯ และช่องทาง ETC พร้อมเปลี่ยนทดแทนกล้องถ่ายเหตุการณ์รถฝ่าฝืน (DVES) และกล้องในตู้เก็บเงิน (Booth CCTV) เดิม บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 37,181,000.00 20/01/2563 กท./eb.10/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
507 สพ.1/4/2563 การขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 5 รายการ 421,200.00 17/01/2563 สพ.1/4/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
508 จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.283+530 (จุดกลับรถเนินพูนศิลป์) และ กม.290+800 (โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา) จำนวน 4 ชุด 316,000.00 16/01/2563 423/-/63/71 แขวงทางหลวงจันทบุรี
509 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 6,922.00 16/01/2563 321/35/63/123 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
510 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.283+530 (จุดกลับรถเนินพูนศิลป์) และ กม.290+800 (โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกา) จำนวน 4 ชุด 310,628.00 16/01/2563 423/-/63/71 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 496 ถึง 510 จาก 1,066 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358