ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
511 งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุกภัย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่ริด - ห้วยงู ระหว่าง กม.174+100 - กม.174+112 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 11 รายการ 2,000,000.00 16/01/2563 คค 06013/3/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
512 งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 1 ระหว่าง กม.24+600 - กม.24+650 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 18 รายการ 9,000,000.00 16/01/2563 คค 06013/2/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
513 งานจ้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1194 ตอน แม่สะเรียง - แม่สามแลบ ตอน 2 ระหว่าง กม.20+950 - กม.21+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 21 รายการ 5,000,000.00 16/01/2563 คค 06013/1/2563 แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
514 งานจ้างเหมาดำเนินการ SHOULDER RETAINER ปริมาณงาน 7,000 เมตร เพื่อใช้งานโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย 32,137,879.40 16/01/2563 คค 06114.2/eb.1/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
515 ขายครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด 3,460.00 14/01/2563 คค.06039/พ.1/01/63 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
516 ยหเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,191 ลิตร 31,323.30 10/01/2563 337/35/55/2563 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
517 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ตอน 2 ระหว่าง กม.10+000 - กม.10+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,999,000.00 07/01/2563 คค 06048/พ.5.1/e30/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
518 งานจ้างเหมาโครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 งบกลาง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ตอน 1 ระหว่าง กม.1+700 - กม.1+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 1,999,000.00 07/01/2563 คค 06048/พ.5.1/e29/2562 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
519 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 30 รายการ 9,500.00 06/01/2563 สก.1/2563 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
520 งานซื้อไม้คานกั้นอัตโนมัติ (ALB) 812,130.00 03/01/2563 กท./eb.15/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
521 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ ๑ จำนวนรวม ๑๖ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21,371,742.00 03/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
522 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,500.00 27/12/2562 151/ลป.2/11/63/33 ศูนย์สร้างทางลําปาง
523 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,200.00 27/12/2562 151/ลป.2/11/63/30 ศูนย์สร้างทางลําปาง
524 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,900.00 27/12/2562 151/ลป./11/63/31 ศูนย์สร้างทางลําปาง
525 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,000.00 27/12/2562 151/ลป.2/11/63/32 ศูนย์สร้างทางลําปาง
แสดง 511 ถึง 525 จาก 1,066 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358