ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
511 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง และแผนผังแบบแปลนของสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0201 ตอนลูกแก - ท่าเรือ ระหว่าง กม.18+592 - กม.32+360 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5 แห่ง 24/12/2561 24/12/2561 คค 06070/2307/2561 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
512 จ้างซ่อมเครื่องชั่ง OHAUS D31P30BR จำนวน 1 ตัว 21/12/2561 21/12/2561 755/-/62/204 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
513 งานจ้างเหมาติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร ขนาด ๑๒ นิ้ว สูง ๔๕ เมตร โดยก่อสร้างที่บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงท่าแซะ (เขาพาง) ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๓ ตอนวังครก – เสียบญวณ ที่ กม.๔๗๘+๓๐๐ LT. จำนวน 18/12/2561 18/12/2561 - แขวงทางหลวงชุมพร
514 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 18/12/2561 18/12/2561 624/จ.62/075 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
515 งานจ้างเหมาทำการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข 3064 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างทอง – ปากดง ที่ กม.3+127.640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/12/2561 18/12/2561 สทล.12 ขท.อ่างทอง 1/3607 แขวงทางหลวงอ่างทอง
516 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ Logistics และขนส่ง สาธารณะในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน งานพัฒนาทางหลวงหมายเลข 33 ตอนควบคุม 0402 ตอนหินกอง - คลองยาง ระหว่าง กม.89+515 - กม.90+000 (รวมทางใน Interchange หินกอง) 18/12/2561 18/12/2561 36/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
517 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0601 ตอนโนนสะอาด - อุดรธานี ที่ กม.398+560 - กม.399+736 เป็นช่วงๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2561 17/12/2561 623/-/62/136 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
518 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ที่ กม.18+982 อำเภอโพธาราม (ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางแยกระหว่างทางหลวงหมายเลข 3291 กม.18+982 กับทางเข้าศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินเขาชะงุ้ม 17/12/2561 17/12/2561 eb-รบ.14/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี
519 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2230 2092 17/12/2561 17/12/2561 624/จ.62/071 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
520 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 09/01/2562 17/12/2561 426/40/62/65 แขวงทางหลวงระยอง
521 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 18/12/2561 17/12/2561 313/60/043/62 แขวงทางหลวงปัตตานี
522 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 17/12/2561 14/12/2561 624/จ.62/068 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
523 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ 14/12/2561 14/12/2561 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
524 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลังสวน - ละแม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๒๑+๕๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๑๓+๘๒๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/12/2561 14/12/2561 eb-ชพ.๒๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ แขวงทางหลวงชุมพร
525 จ้างเหมาตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 22 2096 17/12/2561 12/12/2561 624/จ.62/064 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 511 ถึง 525 จาก 554 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358