ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2562 19/08/2562 514/60/62/559 แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
47 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 18800 BTU รีโมทย์ไร้สาย (ประหยัดไฟ เบอร์ 5) ไฟ 220 V. น้ำยา R 32 20/08/2562 19/08/2562 422/40/62/451 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
48 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 34 รายการ ในสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 กรมทางหลวง พญาไท 18/08/2562 19/08/2562 718/ลข/45/62/139 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
49 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด(งานงบประมาณ)จำนวน 37 รายการ 22/08/2562 19/08/2562 คค 06124/พ.2/4/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
50 งานติดตั้งมูลี่ภายในอาคารสำนักงานด่านฯ ธัญบุรี 1,2 และด่านฯ ทับช้าง 1 19/08/2562 19/08/2562 กท./eb.34/2562 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
51 จัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็็ว จำนวน 30 ลิตร 17/08/2562 16/08/2562 512/35/62/329 แขวงทางหลวงตากที่ 1
52 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 15/08/2562 15/08/2562 619/30/62/76 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
53 ประกาศขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 รายการ 15/08/2562 14/08/2562 นธ.3/2562 แขวงทางหลวงนราธิวาส
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 14/08/2562 13/08/2562 517/60/62/483 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
55 ยกเลิกประกาศผผุ้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 08/08/2562 08/08/2562 428/-/62/203/(1)ยกเลิก แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
56 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถ หมายเลข 21-6617-15-7 จำนวน 6 รายการ 08/08/2562 08/08/2562 ขท.กระบี่.งท.78/2562 แขวงทางหลวงกระบี่
57 ขาย เครื่องจักร 08/08/2562 08/08/2562 แขวงทางหลวงตากที่ 1
58 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุน) จำนวน 1 รายก่าร 13/08/2562 08/08/2562 คค 06119/พ.5.2/8/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
59 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 13/08/2562 07/08/2562 421/60/62/183 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
60 ซื้อน้ำมันดีเซล 08/08/2562 06/08/2562 422/35/62/378 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 462 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358