ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2562 31/10/2562 151/ลป.2/11/63/14 ศูนย์สร้างทางลําปาง
47 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าจากขอบไหล่ทางถึงลาดคันทางทั้งสองข้างทาง และบริเวณร่องกลางทางหลวง 31/10/2562 31/10/2562 517/-/63/24 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
48 งานซื้อบัตร Transit Card จำนวน 200,000 ใบ 31/10/2562 31/10/2562 กท./eb.5/2563 กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/10/2562 30/10/2562 619/85/63/5 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
50 ซื้อวัสดุการก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 14/11/2562 28/10/2562 422/60/63/05 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
51 งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+020 (บริเวณต่างระดับกิ่งแก้ว) ปริมาณงาน 2,300 ตร.ม. 31/10/2562 28/10/2562 สป./eb/1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
52 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้งานในส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล 25/10/2562 25/10/2562 003/50/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
53 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลางพร้อมเก็บ ทางหลวงหมายเลข 331 25/10/2562 24/10/2562 422/-/63/04 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
54 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางและร่องกลางพร้อมเก็บ ทางหลวงหมายเลข 3245,3284,3340 25/10/2562 24/10/2562 422/-/63/03 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
55 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารแบบตู้ (ดีเซล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/10/2562 22/10/2562 eb1/4/2563 กองการพัสดุ
56 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 7 คัน 22/10/2562 22/10/2562 eb2-2/12/2563 กองการพัสดุ
57 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 90 รายการ 18/10/2562 18/10/2562 - ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงลำพูน
58 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 21/10/2562 17/10/2562 สพ.2/5/2562 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
59 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร-ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 15/10/2562 15/10/2562 สห.(ข)/3/2562 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
60 ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินแบบปรับเลื่อนได้ จำนวน 9 คัน 15/10/2562 15/10/2562 eb2-2/10/2563 กองการพัสดุ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 550 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358