ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BARRIER CURB AND GUTTER (0.70 M) จำนวน 21 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 01/05/2562 01/05/2562 ศกจ.(พ.1)/eb.36/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
47 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 30/04/2562 151/ลป.2/11/62/56 ศูนย์สร้างทางลําปาง
48 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 30/04/2562 151/ลป.2/11/62/55 ศูนย์สร้างทางลําปาง
49 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 30/04/2562 151/ลป.2/11/62/54 ศูนย์สร้างทางลําปาง
50 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 30/04/2562 151/ลป.2/11/62/53 ศูนย์สร้างทางลําปาง
51 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE I PLAIN CONCRETE จำนวน 10 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอน ทางแยกปากกิเลน - น้ำตกไทรโยคใหญ่ ระหว่าง กม.92+850 - กม.96+950 30/04/2562 30/04/2562 ศกจ.(พ.1)/eb.35/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
52 ซื้อวัสดุเช์้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/04/2562 25/04/2562 619/35/62/166 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
53 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 – กม.19+527 (เป็นแห่งๆ) 01/05/2562 24/04/2562 ชม.2/eb./35/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
54 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยแก้ว - พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.10+000 – กม.19+527 (เป็นแห่งๆ) 02/05/2562 24/04/2562 ชม.2/eb./35/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
55 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 01/05/2562 24/04/2562 626/40/ซ/172/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
56 จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ของกรมทางหลวง 24/04/2562 24/04/2562 สลน.1/4/2562 สำนักงานเลขานุการกรม
57 จ้างจัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ของกรมทางหลวง 24/04/2562 24/04/2562 สลน.1/e1/2562 สำนักงานเลขานุการกรม
58 จ้างก่อสร้างงานซ่อมผิวทางหรือไหล่ทางคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.275+591 - กม.275+742 LT. และ กม.275+792 - กม.275+892 RT. (เป็นแห่งๆ) ระยะทาง 0.301 กม. ปริมาณงาน 850 ตร.ม. 24/04/2562 24/04/2562 คค 06058/พ.1E/32/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
59 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าปรับปรุงรั้วคอนกรีต สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 24/04/2562 24/04/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
60 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 26/04/2562 23/04/2562 สค.(พ.)/งท./3/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 46 ถึง 60 จาก 354 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358