ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
46 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อสนันสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง บนเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และ นาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 210 ตอน นิคมเชียงพิณ-หนองบัวลำภู กม.ที่ 38+775 กม.40+727 31,534,000.00 27/05/2563 คค 06039/พ.1/32/2563 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เสียบญวณ - กระบุรี ระหว่าง กม.๕๓๖+๖๗๕ - กม.๕๓๙+๒๐๐ เป็นแห่ง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10,500,000.00 27/05/2563 รน eb.45/2563 แขวงทางหลวงระนอง
48 กิจกรรมก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ ที่ กม.1+070 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 35,000,000.00 26/05/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 5
49 จ้างเหมาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.314+300 -กม.315+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15,000,000.00 25/05/2563 คค 06050/ม.2/e-44/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
50 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 41 ตอนควบคุม 0602 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง ระหว่าง กม.374+610 - กม.374+750 จำนวน 28 รายการ ปริมาณงาน 1 แห่ง 8,000,000.00 25/05/2563 eb-พท.23/2563 แขวงทางหลวงพัทลุง
51 จ้างเติมน้ำยาดับเพลิง 20 ปอนด์ (ตึกเงินทุน) รวมมีถังดับเพลิงทั้งสิ้น 12 ถัง 8,988.00 22/05/2563 334/งท/จ/63 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
52 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว จำนวน 45 รายการ โครงการพัฒนาชุมชมด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+205 449,120.00 22/05/2563 158/60/63/32 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
53 งานก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมอำนวยการและสนับสนุน การพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทาหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัอุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 หลัง 1,500,000.00 22/05/2563 คค 06050/ม.2/e-44/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
54 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 211,000.00 21/05/2563 ยกเลิกเปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะ63/262 แขวงทางหลวงอยุธยา
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงกะเปอร์ แขวงทางหลวงระนอง ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.00 21/05/2563 รน eb.44/2563 แขวงทางหลวงระนอง
56 งานจ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ – พังลา ระหว่าง กม.1258+642 – กม.1259+275 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ 30,000,000.00 21/05/2563 eb-สข1/41/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
57 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน ปงสนุก - น่าน ระหว่าง กม.84+025 - กม.87+877 20,000,000.00 21/05/2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ คค06118/พ.1/25/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
58 กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.38+810 - กม.42+750 20,000,000.00 21/05/2563 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะฯ คค06118/พ.1/24/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
59 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE ) จำนวน 900 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ในทางหลวงหมายเลข 215 ตอน สาหร่าย – ตาฮะ ที่ กม. 74+058 และ กม. 80+326 1,125,000.00 20/05/2563 eb-สพ.2/สต.8/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
60 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนฯจำนวน 1 รายการ 200,000.00 20/05/2563 รย.3/2563 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,066 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358