ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
โครงการ (บาท)
วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 3 รายการ 180,000.00 20/05/2563 413/งท/05/3/2563 แขวงทางหลวงอยุธยา
62 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงห้วยเม็ก กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำอ้อม – ห้วยเม็ก ที่ กม.43+920 (LT.) จำนวน 1 หลัง 1,200,000.00 19/05/2563 คค 06048/พ.5.1/คล1/2563 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
63 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ที่ กม.58+520 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 605,000.00 19/05/2563 eb-นฐ./33/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
64 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงขลุง แขวงทางหลวงตราด ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0701 ตอน บ้านพลิ้ว - แม่น้ำเวฬุ ที่ กม.374+365 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 1,900,000.00 18/05/2563 ประกาศลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงตราด
65 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 80,000.00 16/05/2563 ยกเลิกขายทอดตลาด ที่ สทล.15 ขท.นครปฐม1/พ./3/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทาง และที่พักผู้โดยสาร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน หงาว - อ่าวเคย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๔๙+๓๗๕ - กม.๖๙๑+๕๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.00 15/05/2563 รน eb.43/2563 แขวงทางหลวงระนอง
67 โรางการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 406 (แยกคูหา) 9,000,000.00 15/05/2563 สบ.9/2563 สำนักสำรวจและออกแบบ
68 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 2 รายการ 10,800.00 14/05/2563 517/70/63/349 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 765.00 14/05/2563 517/50/63/347 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
70 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสุขสำราญ ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 1,200,000.00 14/05/2563 438/e.45/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
71 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงลำพยนต์ ของแขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 1,900,000.00 14/05/2563 438/e.44/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
72 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 225 ตอน เกยไชย - ศรีมงคล ที่ กม.69+537 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20,000,000.00 14/05/2563 438/e.43/2563 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
73 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดทางหลวงหนองม่วง (แบบคอนเทม) (๑ หลัง) ริมทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๕ ตอนโคกสำโรง - ลำพยนต์ ที่ กม.๒๑๘+๑๔๑ ด้านขวาทาง 1,900,000.00 13/05/2563 ลบ.1/E/33/2563 แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
74 จ้างเหมาติดตั้ง Expantion Joint รุ่น Strip Seal (Aluminum Alloy) จำนวน 31 เมตร ในทางหลวงหมายเลข 104 ตอน ตาก - สะพานวุฒิกุล ที่ กม.25+773 310,000.00 13/05/2563 718/ตส/-/63/105 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
75 จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน บ้านหว้า - วังไผ่ ที่ กม.340+000 (LT, RT) (สะพานเดชาติวงศ์) 4,001,830.00 12/05/2563 e-สพ.1/บว/54/2563 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,066 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358