ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 รถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ตัน จำนวน 6 คัน 03/10/2562 03/10/2562 eb2-2/8/2563 กองการพัสดุ
62 ซื้อรถบดสั่นสะเทือนล้อหน้าเหล็กล้อหลังยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน จำนวน 18 คัน 03/10/2562 03/10/2562 eb2-2/7/2563 กองการพัสดุ
63 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2562 01/10/2562 151/ลป.2/11/63/4 ศูนย์สร้างทางลําปาง
64 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2562 01/10/2562 151/ลป.2/11/63/6 ศูนย์สร้างทางลําปาง
65 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2562 01/10/2562 151/ลป.2/11/63/5 ศูนย์สร้างทางลําปาง
66 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2562 01/10/2562 151/ลป.2 /11/63/7 ศูนย์สร้างทางลําปาง
67 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2562 01/10/2562 151/ลป.2/11/63/3 ศูนย์สร้างทางลําปาง
68 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 04/10/2562 01/10/2562 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
69 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/09/2562 27/09/2562 - กองบังคับการตำรวจทางหลวง
70 ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 11 รายการ 27/09/2562 27/09/2562 337/60/212/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
71 จ้างเหมาทำการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางหลวงหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา(ช่วงที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ) ระหว่าง กม.27+500-53+000 (รวม AMPต่างงๆ) 30/09/2562 27/09/2562 สบ.(E)/17/2562 แขวงทางหลวงสระบุรี
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน (คอมพิวเตอร์) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 26/09/2562 ศูนย์สร้างทางสงขลา
73 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (งานงบประมาณฯ) จำนวน 55 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ สำนักงานทางหลวงที่ 14
74 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ 26/09/2562 26/09/2562 ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 22 รายการ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
75 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยะตรวจากรณ์ นอกเงินทุน (ครั้งที่ 4) 26/09/2562 26/09/2562 คค 06037/พ.4/6/2562 แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 545 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358