ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
61 62047288653 22/04/2562 22/04/2562 517/60/62/296 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
62 62047288653 22/04/2562 22/04/2562 517/60/62/296 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
63 ซื้อวัสดุพื้นทางสำหรับงานพื้นทางดินซีเมนต์ จำนวน 20,880 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 1 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 22/04/2562 22/04/2562 เลขที่ ศข. eb/38/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
64 ซื้อวัสดุพื้นทางสำหรับงานพื้นทางดินซีเมนต์ (คุณสมบัติของวัสดุตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) จำนวน 12,632 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ 2 22/04/2562 22/04/2562 เลขที่ ศข. eb/39/2562 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
65 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนควบคุมที่ 0201 ตอน นิคมเชียงพิณ - หนองบัวลำภู ที่ กม.40+035 22/04/2562 22/04/2562 คค 06039/พ.1/18/2562 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
66 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 18/04/2562 18/04/2562 eb1/18/2562 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 กองการพัสดุ
67 ขายทอดตลาดวัสดุเก่าชำรุด(งานเงินทุนฯ) 18/04/2562 18/04/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 8
68 ยกเลิกประกาศ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - พัทยา ระหว่างกม. 80+144 - กม. 116+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/04/2562 17/04/2562 ชบ.2/eb/29/2562 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
69 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถกระบะเทท้าย 1 ตัน ยี่ห้อ YOYOTA รุ่น KUN15R-TRMDHT 9B หมายเลข 23-6402-19-8 17/04/2562 17/04/2562 326/งท/ย/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
70 งานจ้างเหมา EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS ขนาด 1X (3.00X3.00) X20.00 M ปริมาณงาน 1 แห่ง งานก่อสร้าง กม.413+125 (ทล.11) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ-ปางมะโอ 11/04/2562 11/04/2562 eb-ศลป.65/2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
71 งานซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/04/2562 10/04/2562 433/60/62/270 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
72 งานจ้างเหมาทำการวางท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุมที่ 0302 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ระหว่าง กม.165+000 - กม.165+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2562 10/04/2562 เลขที่ Eb 06020/พ.5.1/ 33 /2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ ๑
73 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน CONCRETE PAVING BLOCK OCTA-CUBE SHAPE 6 CM. THICK ORANGE AND BLACK COLOUR (INCLUDE 5 CM. R.C.BEDDING AND 5 CM. SAND CUSHION) จำนวน 6 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.10+900 - กม.14+300 10/04/2562 10/04/2562 ศกจ.(พ.1)/eb.33/2562 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
74 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการ 19/04/2562 09/04/2562 433/60/62/273 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
75 งานซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 4 รายการ 19/04/2562 09/04/2562 433/85/62/272 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 354 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358