ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ 04/04/2562 02/04/2562 433/60/62/258 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
92 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/04/2562 02/04/2562 433/60/62/256 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
93 ยกเลิกประกาศงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างกำแพงกันดิน 02/04/2562 02/04/2562 สส(จ)/114/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
94 ซื้อหินคลุกสำหรับงานพื้นทาง จำนวน ๑๙,๕๗๕ ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๙๓ ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ (ด้านทิศตะวันออก) ส่วนที่ ๑ ระหว่าง กม. ๗+๗๒๕ - กม. ๑๒+๔๗๕ หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ด้วยวิธีประกวด 02/04/2562 02/04/2562 เลขที่ ศข. eb/30/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
95 งานซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 04/04/2562 01/04/2562 433/60/62/255 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
96 งานซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 1,200 ลิตร 03/04/2562 01/04/2562 433/35/62/254 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
97 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2562 29/03/2562 151/ลป.2/11/62/44 ศูนย์สร้างทางลําปาง
98 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2562 29/03/2562 151/ลป.2/11/62/43 ศูนย์สร้างทางลําปาง
99 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2562 29/03/2562 151/ลป.2/11/62/46 ศูนย์สร้างทางลําปาง
100 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2562 29/03/2562 151/ลป.2/11/62/45 ศูนย์สร้างทางลําปาง
101 งานซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ 01/04/2562 29/03/2562 433/40/62/253 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
102 งานซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ 01/04/2562 29/03/2562 433/45/62/252 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
103 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/04/2562 28/03/2562 433/60/62/250 แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
104 จ้างเหมาผสมวัสดุ SOIL CEMENT BASE ปริมาณ 6,025 ลูกบาศก์เมตร ระหว่าง กม.143+000 - 146+650 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1081 สายบ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 29/03/2562 28/03/2562 151/-/62/85 ศูนย์สร้างทางลําปาง
105 ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดโคมไฟฟ้า ชำรุด 522 ดวงโคม 28/03/2562 28/03/2562 สส(ข)/4/2562 แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 354 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358