ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4302 ตอนหาดทรายแก้ว - ท่านุ่น ระหว่าง กม.3+800 - กม.3+950 บนสะพานสารสิน ฝั่งจังหวัดภูเก็ตช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 ประกาศลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงภูเก็ต
92 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1คัน 20/09/2562 18/09/2562 437/พ.4/12/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
93 ขายทอดตลาดรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ จำนวน 1คัน 18/09/2562 17/09/2562 437/พ.4/11/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
94 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 1 รายการ 20/09/2562 17/09/2562 437/พ.4/11/2562 แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/09/2562 16/09/2562 517/35/62/561 แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
96 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 33 รายการ 16/09/2562 16/09/2562 413/งท/05/2/2562 -ยกเลิก แขวงทางหลวงอยุธยา
97 ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0202 ตอนสะพานพระนั่งเกล้า - ต่างระดับบางใหญ่ ระหว่าง กม.17+100 - กม.18+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/09/2562 13/09/2562 นบ./eb/38/2562 แขวงทางหลวงนนทบุรี
98 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 12/09/2562 12/09/2562 คค 06049/พ.1/02/2562 แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
99 ซื้อป้ายเปลี่ยนข้อความได้ และอุปกรณ์ตรวจการณ์สำหรับรถปฏิบัติการบนทางหลวงพร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ชุด 11/09/2562 11/09/2562 eb2-1/12/2562 กองการพัสดุ
100 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ (เฉพาะหัวลาก) ยี่ห้อ SCANIA รุ่น P113 EL 6X4Z หมายเลข 61-6009-94-1 11/09/2562 09/09/2562 489/งท/ย/62 สำนักเครื่องกลและสื่อสาร
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโถงกลางและโดยรอบอาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง ฝั่งถนนพระราม ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/09/2562 09/09/2562 คค 06147/สถท.1/1/2562 สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง
102 จ้างก่อสร้างงานหล่อพื้นสะพานช่วง 30.00 เมตร ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ถนนโค้ง - หนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2562 05/09/2562 คค 06115.3/ถน.100/2562 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
103 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 15 รายการ 05/09/2562 05/09/2562 คค 06114.1/(พ.4)/งท./03/2562 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2562 ศูนย์สร้างทางลําปาง
104 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่3 05/09/2562 05/09/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
105 ซื้อเสาวิทยุสื่อสารภาคสนาม แบบมือหมุน ความสูงไม่น้อยกว่า 18 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 05/09/2562 05/09/2562 ผจพ.1/ค/58/2562 กองการพัสดุ
แสดง 91 ถึง 105 จาก 550 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358