ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง (ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา)
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่เอกสาร/ประกาศ หน่วยงาน เอกสาร
91 จ้างเหมาดูดฝุ่นบนผิวทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 344 08/07/2562 08/07/2562 422/-/62/192 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2562 03/07/2562 536/45/62/051 แขวงทางหลวงน่านที่ 1
93 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 04/07/2562 01/07/2562 - แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
94 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 28/06/2562 151/ลป.2/11/62/71 ศูนย์สร้างทางลําปาง
95 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 28/06/2562 151/ลป.2/11/62/68 ศูนย์สร้างทางลําปาง
96 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2562 28/06/2562 151/ลป.2/11/62/69 ศูนย์สร้างทางลําปาง
97 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 28/06/2562 151/ลป.2/11/62/69 ศูนย์สร้างทางลําปาง
98 เช่าบ้านเพื่อเป็นสำนักงานและที่พักอาศัย โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2562 28/06/2562 151/ลป.2/11/62/70 ศูนย์สร้างทางลําปาง
99 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/06/2562 28/06/2562 619/35/62/212 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
100 จ้างเหมาบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 2 รายการ 28/06/2562 28/06/2562 619/-/62/197 แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
101 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง จำนวน 1 คัน 28/06/2562 28/06/2562 - แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) 10/07/2562 26/06/2562 535/45/62/386 แขวงทางหลวงพะเยา
103 จ้างว่อมรถ หมายเลข 25-6545-79-5 จำนวน 2 รายการ 26/06/2562 26/06/2562 - แขวงทางหลวงกระบี่
104 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 26/06/2562 26/06/2562 - สำนักงานทางหลวงที่ 1
105 ขายทอดตลาดยานพาหนะ(งานนอกเงินทุน) 27/06/2562 26/06/2562 คค 06119/พ.5.2/6/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 3
แสดง 91 ถึง 105 จาก 462 รายการ
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358